În luna martie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor a efectuat controale la 237 unităţi, aplicând 356 sancţiuni contravenţionale, din care 57 amenzi, în cuantum de 424.300 lei, şi  299 avertismente. Din totalul de 356 sancţiuni aplicate de ITM Bihor în martie, 32% (114) au fost sancţiuni în domeniul sănătate şi securitate în muncă, iar 68% (242) au fost sancţiuni în domeniul relaţiilor de muncă.

În domeniul sănătate şi securitate în muncă, numărul unităţilor controlate în luna martie este 81. Pentru abaterile de la normele de securitate şi sănătate în muncă s-au dispus măsuri de remediere şi au fost aplicate 114 sancţiuni contravenţionale,  din care 104 sunt avertismente și 10 amenzi de 46.500 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă, în martie au fost cuprinse în activitatea de îndrumare şi control un număr de 156 unităţi din domeniul public, mixt şi privat. Pentru abaterile de la reglementările legale în vigoare s-au dispus diferite măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 242 sancţiuni contravenţionale, dintre care 195 avertismente (81% din totalul sancţiunilor) şi 47 amenzi (19% totalul sancţiunilor) de 377.800 lei.

În domeniul relațiilor de muncă, în martie, din totalul de 242 sancţiuni: 228 (94% din total sancțiuni) sunt sancţiuni pentru neconformităţi altele decât munca nedeclarată, din care 36 amenzi în cuantum total de 113.800 lei și 192 avertismente; 14 (6% din total sancțiuni) sunt sancţiuni pentru neconformităţi pentru munca nedeclarată și subdeclarată, din care 11 amenzi în cuantum total de 264.000 lei și 3 avertismente.

„Pentru munca nedeclarată s-au aplicat 8 amenzi de 240.000 lei și 3 avertismente. Au fost depistate 11 societăţi comerciale care practicau muncă nedeclarată, fiind identificate 22 persoane prestând activitate nedeclarată. Cele 22 persoane, din cadrul a 11 unități, nu aveau încheiat contract individual de muncă. Pentru munca subdeclarată (acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidenţiat în statele de plată a salariului şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscale) s-au aplicat 3 amenzi de 24.000 lei. Au fost depistate 3 societăţi comerciale care practicau muncă subdeclarată, fiind identificate 4 persoane prestând activitate subdeclarată”, precizează inspectorul şef Marius Rotar.

Pentru deficienţele constatate, pe lângă sancţiunile contravenţionale aplicate au fost dispuse măsuri pentru intrarea în legalitate. Exemple de domenii de activitate în care s-a depistat muncă nedeclarată/subdeclarată: transporturi, comerț, îngrijire animale, producție  energie electrică.