Potrivit inițiatorilor proiectului normativ, noile propuneri de modificare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice au la bază modificările recente aduse Codului fiscal.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.  Modificările/completările au vizat, în principal, următoarele aspecte: reglementarea unor obligații fiscale pentru persoanele fizice care realizează venituri reprezentând remunerații, indemnizații și alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare pentru activitatea desfășurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent și nu sunt rezidenți fiscali în România; reglementarea regimului fiscal aplicabil în cazul veniturilor realizate de contribuabili, alții decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, ca urmare a valorificării dreptului de creanță dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013. În cazul acestor venituri, plățile anticipate se rețin la sursă la momentul plății veniturilor și se iau în calcul de contribuabil la definitivarea impozitului anual, pe baza declarației unice. De asemenea, se mai propune şi reglementarea unui nou mecanism de stabilire și declarare a venitului anual din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Astfel, contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu și 5 camere inclusiv determină venitul anual pe baza normelor de venit și completează, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Nu în ultimul rând, ANAF mai are în vedere introducerea unei noi categorii de venit din activități agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme de venit (Plante furajere). Având în vedere modificările legislative menționate, prin proiectul de ordin se propune aprobarea formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, care va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2021, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022. De asemenea, instrucțiunile de completare a declarației unice au fost, de asemenea, actualizate corespunzător. De precizat că Proiectul de ordin și documentele ce îl însoțesc pot fi consultate pe site-ul ANAF.