Astăzi, 12 octombrie, în Sistemul informatic MySMIS 2014 se deschide apelul de proiecte „România profesională - Întreprinderi competitive”. Solicitanţii pot fi întreprinderi mari, interesate de lărgirea competenţelor la nivel managerial, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 150.000 euro.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”România profesională - Întreprinderi competitive” și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere. Apelul de proiecte va deschide în data de 12 octombrie 2017, ora 10.00, și se va închide în data de 12 decembrie 2017, ora 16.00. Tipurile de activități care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte sunt, în principal, cele care vizează îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în companii prin creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc. de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite. În cadrul apelului de proiecte, implementat prin aplicarea procedurii competitive și lansat în contextul Axei Prioritare AP 3/PI 8.v/OS 3.8 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de 26.095.026,53 euro (contribuția UE şi contribuția națională). Bugetul total alocat este 26.095.026,53 euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate, din care: buget alocat intervențiilor care nu intra sub incidenţa regulilor de ajutor de stat 11.095.026,53 euro (contribuția UE + contribuția națională), din care 9,430,772.55 euro corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 1,664,253.99 mil. euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%; bugetul alocat conform schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul nr 5795/30.08.2017 şi publicat în Monitorul Oficial partea I, nr 748/18 septembrie 2017 este 15.000.000 euro (contribuția UE + contribuția națională) din care 12,750,000 euro corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 2,250,000.00 mil. euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%. Solicitanţi pot fi angajatori - întreprinderi mari, constituite conform Legii nr. 31/1990 - Legea societatilor comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial. Solicitanții eligibili pot avea sediul social sau cel puțin un punct de lucru/filială într-una din regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia (daca e cazul) și trebuie să-și desfășoare activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Pot fi finanţate: organizarea și derularea de programe de formare profesională pentru manageri - cum ar fi de exemplu cursurile de perfecționare/specializare în ocupația/gruparea de competențe: “Competențe antreprenoriale”, “Manager de produs”, “Manager de inovare”, “Manager îmbunătățire procese”; formarea profesională a adulţilor sau cursuri informale recunoscute la nivelul întreprinderii și/sau activități de business coaching și/sau activități de tip “workshop”, “seminarii”, “conferințe”, “prelegeri”, “evenimente de informare” etc. Aceste activități sunt adresate persoanelor care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în respectivele întreprinderi (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.).