Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, prin personalul propriu de specialitate, va desfășura ample acţiuni tematice de verificare a operatorilor economici din sectorul alimentar, cât și a celor din sectorul creșterii animalelor, cu accent pe comercializarea produselor alimentare și animalelor specifice acestei perioade.

Vor fi vizate unităţi din localitățile (și zonele aferente) Oradea, Beiuş, Ștei, Nucet, Aleşd, Tileagd, Salonta, Tinca, Săcuieni, Valea lui Mihai şi Marghita, inclusiv localitățile aparținătoare administrativ teritorial. În cadrul acestor controale inspectorii de specialitate vor urmări cu predilecție modul în care sunt respectate condițiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de către operatorii care desfăşoară activităţi de producerea și comercializarea cărnii şi a altor produse alimentare specifice, operatori care desfășoară activități de comercializare a alimentelor sau de alimentație publică, respectiv se vor desfășura controale la nivelul piețelor agroalimentare și în locurile special amenajate unde prin tradiție este permisă sacrificarea mieilor. DSVSA Bihor precizează că, în ceea ce priveşte carnea de miel/ied provenită din sacrificarea mieilor în centrele de sacrificare miei aprobate temporar de către DSVSA Bihor, aceasta va fi marcată cu o ştampilă de formă rotundă, cu diametrul de 3,5 cm, în interior superior va fi inscripţionat “România” la mijloc codul centrului “BH 001” – pentru centrul de sacrificare din Municipul Oradea și respective cu codul ”BH 005” – pentru centrul de sacrificare din Municipiul Beiuș, iar inferior inscripţia “Controlat sanitar veterinar”. Mărimea literelor va fi de 0,8 cm iar cifrele de 1 cm. Carcasele de ovine și caprine, obținute în aceste centre de sacrificare, vor fi comercializate direct consumatorului final la locul de producție, fiind interzisă introducerea acestora în rețeaua de distribuție a alimentației publice. Este interzisă comercializarea stradală a alimentelor, comercializarea ambulantă a acestora în spaţii deschise, improvizate sau din mijloace de transport neautorizate, depistarea acestor cazuri atrăgând sancţionarea contravenţională cu amenzi de până la 40.000 lei şi confiscarea în întregime a cantităţii de alimente expuse la vânzare.

La nivelul structurilor DSVSA Bihor, programul de lucru va fi stabilit între orele 8.30 - 17.00 pentru zilele lucrătoare (de luni până vineri),  iar pentru zilele/ intervalele orare nelucrătoare (zile libere oficiale și zilele de sâmbătă și duminică) se va asigura permanența la telefon.. Pentru zilele de sâmbătă 20 aprilie şi 27 aprilie, se va asigura permanența între orele 8.30 – 15.00   la următoarele puncte de permanenţă: Sediul DSVSA Bihor - Oradea, str. Ion Bogdan 37, centru de coordonare la nivel judeţean – tel. 0259.266.141; Sediul CSVSAO Oradea 1, din Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 21 (incintă P-ţa Agroalimentară Cetate), pentru Oradea, Sânmartin tel. 0259.434.245; Sediul CSVSAO Tileagd – Aleşd din Oraș Aleșd, str. Bobâlna nr. 3 - incintă Primăria Aleșd pentru zona Tileag, Aleșd – 0755.033738; Sediul CSVSAO Marghita Valea, din municipiul Marghita, str. Crișan nr. 2, pentru Marghita, Săcuieni şi Valea lui Mihai – 0755.033.739; Sediul CSVSAO Beiuş - Ștei, din municipiul Beiuș, Aleea Moților Bloc AN 5 pentru Beiuş şi Stei – tel. 0259.320.679 sau 0755.033720; Sediul CSVSAO Salonta Tinca , din municipiul Salonta, str. Cantacuzino nr. 2-4 – tel. 0259.370.488 sau 0755.033.743, pentru zonele Salonta, Tinca. Activitatea acestor centre de permanență este asigurată de personalul de specialitate din cadrul DSVSA, ce îşi desfăşoară activitatea în zonele pentru care se organizează centrul de permanenţă, pe baza unui program ce este afișat la fiecare centru de permanența. Sesizările se pot face direct la sediul DSVSA Bihor precum și a circumscripțiilor teritoriale, telefonic la numărul 0259.266.141 sau pe adresa de e-mail [email protected] , ori la CALL CENTER din ANSVSA la numărul de telefon: 0800.826.787 sau la adresa de e-mail: [email protected].

În ce priveşte autorizarea centrelor temporare de sacrificare a mieilor, au fost, până în prezent, depuse în vederea avizarii favorabile, solicitări de către următorii operatori: ADP SA Oradea, pentru Centrul de sacrificare temporară din Piaţa Ioşia; Primăria Beiuș – Administrația Piețelor, pentru Centrul de sacrificare din Piața Obor Beiuș. Programul efectiv de lucru al acestor centre temporare va fi comunicat de fiecare operator economic în parte dependent de solicitările din partea crescătorilor de animale.