Acest identificator permite contribuabililor să fie identificaţi în sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene (UE), din care face parte şi ONRC.

Începând din vara anului trecut, firmele Şi PFA sunt identificate în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) printr-un nou cod de înregistrare, care este unic la nivel european - EUID. Documentele necesare pentru alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID) profesioniştilor înmatriculaţi anterior datei de 7 iulie 2017 sunt următoarele: Cererea de înregistrare (original), bifată la pct 7.6. - altele - completat: EUID conform art. 1 pct 6 din Legea nr. 152/2015. Cererea de înregistrare se depune de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşata sau logic asociată semnătura electronică extinsă; Certificatul de înregistrare, în original. Certificatul de înregistrare va fi predat în original în momentul prezentării profesionistului în vederea ridicării certificatului de înscriere de menţiuni şi a celorlalte documente, procedându-se la anularea lui prin grija personalului ORCT. Excepţie face situaţia în care, la momentul cererii, profesionistul optează pentru eliberarea documentelor prin poştă sau e-mail, în acest caz originalele fiind predate odată cu depunerea dosarului. De asemenea, pentru alocarea EUID mai trebuie depusă, dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original). Dacă cererea se depune de persoane desemnate să îndeplinească formalităţile legale prin împuternicire specială sau avocaţială aceasta va fi semnată de reprezentantul legal al societăţii cu excepţia cazului în care prin împuternicire s-a delegat în mod expres dreptul de a preciza domeniul şi activitatea principală. De reţinut este că emiterea unui nou certificat de înregistrare conţinând şi identificatorul unic la nivel european - EUID este opţională şi poate fi solicitată separat sau odată cu înregistrarea altor menţiuni în registrul comerţului. Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului ORC de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate. De precizat, în încheiere, documentele se depun la ORC în raza căruia firma îşi stabileste sediul social, la ghişeu sau prin corespondenţă.