Sesiunea de primire a solicitărilor de finanțare pentru achiziții simple de utilaje agricole, prin submăsura 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, a fost lansată.

 

Solicitanții de finanțare din județul Bihor pot depune cererile de finanțare începând cu data de 25 iunie, ora 09.00, prin intermediul paginii oficiale de internet a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, afir.ro.

Data limită până la care se primesc cererile de finanțare este 24 septembrie 2024, ora 16.00.

Alocarea financiară, stabilită pentru această sesiune, este de puțin peste 310 milioane de euro, împărțită pe trei componente, astfel: 198 de milioane de euro pentru toate culturile, dar cu excepția culturii de sfeclă de zahăr și investițiile realizate de formele asociative, 61 de milioane de euro pentru sfecla de zahăr și puțin peste 51.5 milioane de euro pentru formele asociative, altele decât cele din sectorul sfeclă de zahăr.

În cadrul acestui apel de cereri de proiecte, se pot depune prin pachetul 4.1.1

proiecte de achiziții simple de utilaje agricole în cazul în care exploatația cuprinde culturi de câmp, inclusiv culturile furajere destinate pentru hrana animalelor și plantele tehnice, precum și culturile horticole, inclusiv cele în spații protejate.

„Intensitatea sprijinului acordat pornește de la 30% și poate ajunge la maximum 90%, în funcție de dimensiunea economică a exploatației, de tipul de beneficiar și de investițiile ce urmează a se realiza prin proiect. Valoarea finanțării nerambursabile este cuprinsă între 350 de mii de euro și poate crește, în funcție de dimensiunea economică a exploatației și de tipul de beneficiar, până la 1.5 milioane de euro (pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători”, se afirmă într-un comunicat semnat de directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bihor, Cristian Buzlea.

Pragul de calitate lunar pentru prima etapă de depunere a sesiunii (25 iunie – 24 iulie 2024) este de 90 de puncte pentru toate culturile, de 75 de puncte pentru sfeclă de zahăr și de 88 de puncte pentru forme asociative, ulterior acesta scade treptat, până la pragul minim de 56 de puncte/ 32 de puncte/ 44 de puncte pe fiecare componentă, în ultima etapă lunară a sesiunii (25 august – 24 septembrie 2024).

Informațiile necesare întocmirii documentației de depunere pentru acordarea sprijinului sunt detaliate în Ghidul solicitantului și în anexele aferente, care sunt disponibile pe site‐ul afir.ro.