Produsele de garantare reprezintă o modalitatea eficientă pentru a obține efecte antrenante în economie, cu un minimum de resurse publice, motiv pentru care FNGCIMM va lansa în scurt timp o serie de produse de garantare care vizează categorii de beneficiari din domenii ce reprezintă priorități ale programului de guvernare - se arată în comunicatul instituției.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) va lansa în perioada următoare o serie de produse de garantare, care vizează categorii de beneficiari din domenii ce reprezintă priorități ale programului de guvernare. Concret, primul produs de garantare este „Femeia Antreprenor”, destinat facilitării accesului la finanțările acordate de către bănci femeilor antreprenor pentru garantarea creditelor punte ce se vor acorda în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, lansat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Criteriile de eligibilitate sunt în conformitate cu prevederile programului, iar beneficiarii vor fi IMM-uri în care cel puțin unul dintre asociați este femeie și deține cel puțin 50% din părțile sociale/acțiuni ale societății. Valoarea unei garanții individuale este de maximum 160.000 lei aferentă unei finanțări cu o valoare maximă de 200.000 lei, iar procentajul de garantare este de maximum 80% din valoarea creditului aprobat de finanțator. În ceea ce priveşte produsul de garantare „De 3 x Subvenția”, acesta pornește de la necesitatea contracarării efectelor crizei în domeniul agricol. Potrivit FNGCIMM, soluția concretă identificată în vederea sprijinirii fermierilor care desfășoară activități agricole este aceea de a putea accesa prin intermediul finanțatorilor, în baza adeverinței eliberate de APIA, de trei ori subvenția cuvenită. Fondul de Garantare precizează că valoarea creditului/creditelor „De 3 x Subvenția” nu poate depăși de trei ori 90% din valoarea adeverinței eliberate de APIA, iar prin facilitatea produsului de garantare, băncile vor putea acorda credite pentru finanțarea capitalului de lucru în vederea desfășurării activităților curente ale fermierilor, până la primirea subvenției APIA. Termenul de acordare a garanției este maximum 3 ani, cu posibilitatea de prelungire. De asemenea, Fondul va emite scrisori de garanție pentru restituirea avansurilor în favoarea AFIR, ce vor fi emise în scopul facilitării accesului la obținerea finanțărilor nerambursabile acordate beneficiarilor eligibili de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Prin crearea acestui parteneriat se urmărește accelerarea procesului de absorbție a fondurilor europene alocate prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurala (FEADR) în perioada de tranziție 2021-2022, aferentă perioadei de programare 2014-2020. În ceea ce priveşte beneficiarii eligibili, aceştia vor fi IMM-urile din spațiul rural care au încheiat contractul de finanțare cu AFIR sau care au fost selectați de agenție în vederea finanțării, fermierii, cooperativele agricole și societățile cooperative agricole; grupurile și organizațiile de producători recunoscute de MADR. Prin scrisoarea de garanție emisă de FNGCIMM, se garantează 100% din avansul prevăzut în cadrul contractului de finanțare nerambursabilă încheiat cu AFIR. Valabilitatea scrisorii de garanție va fi de maximum 84 luni, dar poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului, pentru perioada aferentă prelungirii termenului stipulat în contractul de finanțare nerambursabilă.