Ajutorul de stat se acordă sub formă de granturi pentru realizarea de investiții, conform prevederilor Ordinul nr. 1290/2021 al ministrului investițiilor și proiectelor europene, interimar, pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat - Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 - investiții productive.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv susținerea IMM-urilor în cadrul programului de relansare economică cu finanțare din Facilitatea de finanțare REACT-EU în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților. Schema de ajutor de stat este finanțată din fondurile aferente Programului operațional Competitivitate (POC) 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, prin resursele REACT-EU FEDR. Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.384.803,64 euro, din care 300.000.000,00 euro REACT-EU FEDR prin POC 2014-2020 și 58.384.803,64 euro fonduri de la bugetul de stat. Cursul de schimb euro/leu folosit în prezenta schemă este cursul Inforeuro valabil în luna octombrie 2021. Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro. Beneficiarii măsurii sunt IMM-urile care: nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019; nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral; nu sunt supuși concordatului preventiv, procedurilor de lichidare, insolvență sau faliment; sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019; se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului. Intensitatea ajutorului de stat din cheltuielile eligibile este de: 95% pentru microîntreprinderi; 90% pentru întreprinderi mici; 85% pentru întreprinderi mijlocii. Potrivit prevederilor legale, sunt eligibile, printre altele: cheltuieli cu realizarea/achiziția de construcții; cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenului; cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului; cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică; cheltuieli pentru achiziția de instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software; active necorporale; cheltuieli de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului etc. Beneficiarii finali sunt IMM-urile din România active în următoarele sectoare eligibile: clasa C - Industria prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției); clasa F - Construcții; clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor; clasa H - Transport și depozitare; clasa I - Hoteluri și restaurante; clasa M - Activități profesionale, științifice și tehnice; clasa N - Activități de servicii administrative și de activități de servicii-suport; clasa P - Învățământ; clasa Q - Sănătate și asistență socială; clasa R - Activități de spectacole, culturale și recreative; clasa S - Alte activități de servicii. Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, până la data de 31 decembrie 2021, iar în condițiile în care Cadrul temporar se va prelungi până la 30 iunie 2022, perioada de aplicare a schemei va fi extinsă în consecință.