Fermierii care doresc să înfiinţeze sau să dezvolte microintreprinderi şi întreprinderi mici neagricole în zonele rurale pot primi un sprijin în valoare de 70.000 Euro/proiect - în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism sau 50.000 Euro/proiect - în cazul altor activităţi.

Printre obiectivele aceste submăsuri fac parte: crearea de noi activităţi neagricole, în special pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor şi, în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural; diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural; încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor tradiţionale. Pot beneficia de acest sprijin fermierii sau membrii unei gospodării agricole din spaţiul rural, care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi non-agricole pentru prima dată; persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile; microintreprinderi şi întreprinderile mici din spaţiul rural, care îşi propun activităţi non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului. De asemenea, mai pot beneficia de aceste fonduri: microintreprinderile şi întreprinderile mici noi, înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii proiectului (start-ups).

Sprijinul nerambursabil va fi acordat sub formă de primă, în două tranşe după cum urmează: 70% din cuantumul sprijinului - după semnarea Contractului de finanţare, iar restul de 30% din cuantumul sprijinului - se va acorda cu condiţia implementării corecte a Planului de afaceri fără a depăşi 5 ani de la data semnării Contractului de finanţare. În această ultimă situaţie valoarea va fi de: 70.000 Euro/ proiect - în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism, respectiv 50.000 Euro/ proiect - în cazul altor activităţi. Reamintim că pragurile de calitate lunare pentru sesiunea 2018 sunt următoarele: 80 de puncte acordate pentru perioada deja încheiată 3-30 septembrie 2018; 60 de puncte - pentru perioada 1-31 octombrie 2018; 30 de puncte pentru perioada 1-30 noiembrie 2018; 15 puncte pentru perioada 1-31 decembrie 2018. De precizat că evaluarea se face într-un mod foarte obiectiv şi transparent şi, dacă planul de afaceri este unul corect realizat, respectă criteriile esenţiale şi are şi un punctaj suficient de mare, atunci se va obţine finanţarea.