Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că fermierii vor depune la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă aceştia utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.

Cererile se vor depune la Centrele Județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la Centrele Locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol. Arendatorul, concedentul, locatorul şi/sau comodantul nu beneficiază de plăţi pentru terenul/animalele arendat(e), concesionat(e) închiriat(e) și/sau împrumutate spre folosință. Reamintim că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic; măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 10 - Agro-mediu şi climă, Măsura 11 - Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 2014-2020); ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă în sectorul vegetal şi zootehnic. De precizat că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a parcelelor de 0,03 ha, conform art.8 alin.(1) lit.c) din OUG nr.3/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea Cererilor Unice de Plată în Campania 2020, fermierii sunt rugați să se prezinte la data și ora la care sunt programați, conform invitației care urmează a fi transmisă tuturor fermierilor care au depus Cereri unice de plată la APIA Centrul Județean Bihor în anul 2019, nu înainte de a se prezenta la Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) de care aparțin în vederea clarificării digitizării suprafețelor pentru care urmează a se solicita sprijin financiar și obținerea adeverinței, element de eligibilitate obligatoriu. Fermierii care depun pentru prima dată Cererea Unică de Plată în anul 2020 se pot prezenta la Centrul Local unde sunt arondați, dacă utilizează sub 50 ha de teren agricol, sau la Centrul Județean, dacă utilizează peste 50 ha teren agricol, în orice zi lucrătoare în perioada 2 martie - 15 mai 2020. Pentru mai multe informații, cei interesați se pot adresa CJAPIA Bihor (telefon 0786.713.713 și la cele 8 Centre Locale: Aleșd (0735/886840), Beiuș (0735/886843), Marghita (0735/886839), Oradea (0735/886833), Săcueni (0735/886844), Salonta (0735886836), Ștei (0735/886845) și Tinca (0784/290838), după caz.