Alocările au fost prioritizate în funcție de rezultatele analizei SWOT și analizei nevoilor care au fost efectuate în cadrul MADR în parteneriat cu mediul asociativ din agricultură, ținându-se cont totodată de prioritățile programului de guvernare.

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021-2022 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro și anume: fonduri FEADR 2021-2027 CFM (Cadrul Financiar Multianual) - 2.569,10 mil. euro și fonduri EURI (Instrumentrul de Relansare al Uniunii Europene) - 692,09 mil. euro. Trebuie precizat că, potrivit Regulamentului de tranziție, 37% din sume trebuie alocate măsurilor de climă, mediu  și bunăstare. Astfel, pentru Submăsura sM4.1 "Investiții în exploatații agricole" - alocarea publică (CFM) este de 760 mil. euro pentru componentele: achiziții simple si echipamente de irigații în fermă: 125,00 mil. Euro; vegetal (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. Euro; zootehnic (condiționare, procesare în fermă și marketing): 55,00 mil. Euro; tineri fermieri (achiziție utilaje - vegetal și zootehnic): 75,00 mil. Euro; zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - NAȚIONAL: 240,00 mil. Euro; zootehnie (producție primară, condiționare și marketing) - MONTAN: 60 mil. Euro;  legume (inclusiv în spații protejate) și cartofi (producție primară, condiționare și marketing): 100,00 mil. Euro; legume, cartofi (condiționare, procesare și marketing): 50,00 mil. Euro; sM4.1a "Investiții în exploatații pomicole": 122,70 mil. euro alocare publică (CFM); sM4.2 "Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole": 140,00 mil. euro alocare publică (CFM); sM4.2a "Sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor din sectorul pomicol": 10 mil. euro alocare publică (CFM); sM4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii agricole" - componenta drumuri agricole: 100,66 mil. euro alocare publică (CFM).

De asemenea: pentru sM6.1 "Instalarea tinerilor fermieri": 100,00 mil. euro fonduri EURI; sM6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole": 50,00 mil. euro fonduri EURI; sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"- NAȚIONAL: 60,90 mil. euro fonduri EURI;  sM6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici"- MONTAN: 26,10 mil. euro fonduri EURI;  sM6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole": 100,00 mil. euro fonduri EURI; sM9.1 "Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol": 5,00 mil. euro alocare publică (CFM); M10 „Agromediu și climă”: 142,00 mil. euro alocare publică (CFM) și 146,76 mil. euro fonduri EURI; M11 „Agricultură ecologică”: 129,63 mil. euro alocare publică (CFM) și 102,65 mil. euro fonduri EURI; M13 „Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”: 660,12 mil. euro alocare publică (CFM); M14 „Bunăstarea animalelor”: 273,60 mil. euro alocare publică (CFM); sM16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare”: 40,00 mil. euro fonduri EURI; sM16.4a "Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare"- pomicultură: 10,00 mil. euro fonduri EURI; sM17.1 "Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor și a plantelor": 20,00 mil. euro alocare publică (CFM); M19.1 „Sprijin pregătitor pentru dezvoltarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (viitoare)”: 5,00 mil. euro fonduri EURI; M19.2 „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”: 100 mil. euro alocare publică (CFM). În fine, pentru Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare GAL-uri” alocarea este de 23,00 mil. euro fonduri EURI.