Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență pentru modificarea unor acte normative care reglementează programele de sprijin pentru zona montană.

Astfel, se modifică cadrul legal care aprobă Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană. Programul se vor derula până la finele anului 2022, iar plățile aferente se pot realiza până la 29 decembrie 2023. Ajutoarele se acordă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, iar autoritatea responsabilă cu gestionarea schemelor este Agenția Națională a Zonei Montane. MADR precizează că, în urma aprobării acestui act normativ, se vor pune pe circuitul de avizare proiectele de HG subsecvente ce vor aplica prevederile legilor care reglementează programele de sprijin pentru zona montană. Astfel, vor putea fi finanțate cele trei Programe de investiții pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei montane, respectiv: Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană, cu următoarele tipuri de investiții: investiții în realizarea de centre de colectare a laptelui, respectiv pentru colectarea și menținerea în condiții optime a cantităților de lapte colectate de la producători: capacitatea tancurilor de răcire a laptelui este de minimum 1500 litri, iar valoarea maximă eligibilă este de 500.000 lei; investiții în realizarea de centre de prelucrare a laptelui, respectiv pentru prelucrarea și păstrarea/depozitarea în condiții optime a produselor rezultate urmare a prelucrării laptelui. Valoarea maximă eligibilă este de 1,7 milioane lei;  investiții în realizarea de centre de colectare și prelucrare a laptelui, respectiv investiție integrată cuprinzând atât componenta de colectare, cât și componenta de prelucrare a laptelui. Valoarea maximă eligibilă este de 1,9 milioane lei. Beneficiari ai programelor de investiții pot fi: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, grupuri de producători, cooperative agricole, persoane juridice, persoanele juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară. Beneficiarii eligibili, indiferent de tipul de investiție pentru care optează, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să își desfășoare activitatea în zona montană, să acceseze un singur tip de investiție o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, să nu fi primit sprijin similar prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție.