Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat un proiect de OUG care prevede realizarea de centre de colectare unde se face preluarea cantităţilor de fructe de pădure, ciuperci şi/sau de plante medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură şi au loc operaţiuni de sortare, spălare, prelucrare, condiţionare şi depozitare.

Conform proiectului, beneficiarii schemei sunt încadrați în următoarele categorii: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; grupuri de producători înfiinţate conform OG nr. 37/2005; cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele care desfăşoară, în comun, activităţi agricole și care pot organiza integrarea, în condiţiile legii, a producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor; persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare; persoanele juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară. Potrivit documentului, prin schema de ajutor este suportat un buget de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice de cultură în zona montană și 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei în vederea realizării de centre de colectare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană. Intensitatea sprijinului pentru investițiile în centre de colectare poate poate fi majorat cu 20 de puncte procentuale cu condiţia ca ajutorul de stat maximum combinat să nu depăşească 90 de puncte procentuale din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiţiei pentru: tinerii fermieri sau fermierii care s-au instalat în cei cinci ani anteriori datei de depunere a cererii de ajutor; investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, precum și în zona montană; investiții colective - investiţii realizate de către grupurile de producători sau cooperative agricole. Unitatea de implementare a Programului este Agenția Națională a Zonei Montane, iar plățile se pot efectua până la data de 29 decembrie 2023. Conform documentului, valoarea schemei de finanțare pentru anul 2022, condițiile de eligibilitate, cheltuielile eligibile, modul de acordare a finanțării, precum și modalitățile de verificare și control se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MADR, în termen de 45 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a Ordonanței de Urgenţă.