Crescătorii de ovine care construiesc o stână montană beneficiază de un ajutor de stat de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile ale investiției.

Ministerul Agriculturii modifică Legea nr. 332/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane printr-un Proiect de ordonanță de urgență publicat pe site-ul oficial MADR. Plățile se acordă oierilor până cel târziu la data de 29 decembrie 2023. Potrivit Proiectului de Ordonanță de Urgență, beneficiarii sunt: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; grupuri de producători; cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; respectiv cele care desfăşoară, în comun, activităţi agricole și care pot organiza integrarea, în condiţiile legii, a producţiei agricole primare rezultate din exploataţiile membrilor, precum şi utilizarea în comun a utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii cooperaţiei agricole; persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor comerciale, care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară. Prin Program un beneficiar poate accesa finanțarea o singură dată.

Stânele montane înfiinţate în cadrul acestui program pot asigura prestări de servicii şi altor beneficiari, pe bază de contract de prestări servicii. Schema de ajutor de stat se notifică Comisiei Europene în baza articolului 108 (3) din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. În situaţia în care decizia Comisiei Europene conţine prevederi noi sau diferite faţă de schema notificată, prevederile schemei de ajutor de stat se completează şi/sau se modifică în mod corespunzător. Programul se aplică după primirea Deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului și după intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului. Termenul final până la care se aplică Programul este 31 decembrie 2020 și în cazul prelungirii aplicării Orientărilor Uniunii Europene 2014 - 2020, termenul final este cel prevăzut în Orientările Uniunii Europene. Plățile aferente Programului se acordă până cel târziu la data de 29 decembrie 2023. În cazul constatării faptului că s-au acordat, în mod nejustificat, sume în cadrul prezentului Program, MADR are obligaţia de a notifica beneficiarii cu privire la obligaţia restituirii sumelor acordate la finanţarea Programului şi nejustificate. În cazul în care beneficiarii nu restituie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sumele notificate în termen de 15 zile de la data comunicării notificării, acesta emite decizii de recuperare a sumelor de restituit. Valoarea totală a Programului este de 7 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul MADR.