Proiectul de Hotărâre de Guvern privind privind stabilirea valorii ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf degresat și a anumitor brânzeturi este postat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit prevederilor legale,  ajutorul financiar se acordă solicitanților care respectă prevederile Regulamentului delegat  (UE)  2016/1238 de  completare  a  Regulamentului  (UE)  nr. 1308/2013 al  Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte intervenţia publică şi ajutoarele pentru depozitarea privată. Finanţarea  sumelor aprobate  de  către  Agenţia  de  Plăţi  şi  Intervenţie  pentru Agricultură (APIA), ce reprezintă ajutorul financiar pentru depozitarea privată a  untului, laptelui  praf degresat și a anumitor  brânzeturi,  se  asigură  ca  sprijin  financiar aferent Fondului european de garantare agricolă - FEGA şi se prefinanţează, începând cu data intrării în vigoare a hotărârii, din sumele alocate MADR pe anul 2020 din venituri din privatizare, în conformitate cu prevederile art. 28 din Legea bugetului de stat nr.5/2020. Potrivit proiectului aflat în dezbatere publică, valoarea totală a ajutorului financiar, stabilit în avans, este: în limita sumei de 15.866,86 lei echivalentul a 3.271,99 euro - pentru scheme de ajutor cu caracter temporar şi excepţional pentru depozitarea privată a anumitor brânzeturi; în limita sumei de 1.834,15 lei echivalentul a 378,23 euro - pentru ajutorul privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a untului; în limita sumei de 47.018,96 lei echivalentul a 9.696,03 euro - pentru ajutorul privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat.

Cantitatea minimă eligibilă pentru fiecare cerere este de 10 tone-  pentru lapte praf degresat și unt, respectiv 0,5 tone - pentru brânzeturi, în acest ultim caz volumul maxim de produse care face obiectul schemei de ajutor pentru depozitare privată fiind de 931 tone. De precizat că pentru euro, cursul de schimb utilizat este cel anunţat de Banca Centrală Europeană, respectiv 4,8493 lei pentru 1 euro. Important de precizat că cererile vizează produse care au fost deja depozitate. Valoarea ajutoarelor este: lapte praf degresat - 5,11 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,13 euro/tonă/zi de depozitare contractuală; unt - 9,83 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,43 euro/tonă/zi de depozitare contractuală; brânzeturi - 15,57 euro/tonă pentru costuri fixe de depozitare și 0,40 euro/tonă/zi de depozitare contractuală. Conform prevederilor legale, APIA  va întocmi şi transmite  MADR centralizatorul cu beneficiarii și sumele cuvenite, în baza centralizatorului cu beneficiarii și sumele cuvenite MADR transmiţând Ministerului Finanţelor Publice (MFP) cererea de deschidere  a  creditelor  bugetare,  însoţită  de  Situaţia  centralizatoare  cu  sumele  solicitate  pentru ajutorul financiar prevăzut de lege. Potrivit legii, după aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul APIA, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile solicitanţilor.