Ministerul Agriculturii informează tinerii fermieri cã, în luna aprilie 2020, va demara sesiunea depunere de proiecte pentru sprijinul acordat tinerilor fermieri din România.

Printre obiectivele Submăsurii 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri se numără: creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie; îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol; crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinţe de bază, în vederea instalării  ca şefi/conducători ai exploatației agricole; încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural. În cadrul Submăsurii 6.1, tinerii fermieri pot primi un sprijin nerambursabil de maxim 50.000 de euro. Conform Ghidului solicitantului în vigoare, sprijinul nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de: 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO; 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda sub formă de sumă forfetară în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare; 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de implementarea corectă a Planului de afaceri, fără a depăși trei ani (*cinci ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea contractului de finanțare. Pot fi beneficiari în vederea obţinerii sprijinului nerambursabil acordat prin această submăsură tinerii fermieri, în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație. De precizat că, potrivit art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la momentul depunerii cererii de finanțare, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații. De asemenea, exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 - 50.000 SO; să fie înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică; exploataţia trebuie să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare - APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor - ANSVSA. Totodată, potrivit Ghidului solicitantului, afacerile inițiate de tinerii fermieri în agricultură trebuie să se desfăşoare în domeniul apicol, zootehnic și vegetal. Bugetul alocat acestei sesiuni - ultima din cadrul acestui PNDR, este de 42.681.019 euro, iar proiectele pentru Instalarea tinerilor fermieri 2020 se vor putea depune la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) începând cu finele lunii aprilie.