Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea investiţiilor pentru creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricola actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii şi asocieri de ferme mici şi medii) şi îmbunătăţirea calităţii activelor fixe.

Femierii, deţinători ai unor exploataţii agricole care doresc să facă investiţii în modernizarea fermei, prin dotarea lor cu utilaje şi echipamente performante sau prin lucrări de extindere, pot accesa sprijinul aferent submăsurii 4.1 Investiţii în exploataţii agricole, prin care pot obţine un sprijin nerambursabil, cofinanţat în procent de 50%. Printre obiectivele submăsurii se numără: îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiilor agricole prin creşterea competitivităţii activităţii agricole, a diversificării producţiei agricole şi a calităţii produselor obţinute; restructurarea exploataţiilor de dimensiuni mici şi medii şi transformarea acestora în exploataţii comerciale; respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiţii; creşterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei şi comercializarea directă a acestora în vederea creării şi promovării lanţurilor alimentare integrate. Beneficiari ai acestei submăsuri sunt: fermierii, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate; cooperativele (cooperativele agricole şi societăţile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislaţiei naţionale în vigoare care servesc interesele membrilor. Pentru ferme vegetale cu dimensiune economică de până la 500.000 SO (valoare producţie standard) şi ferme zootehnice cu dimensiune economică de până la 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi: pentru proiectele care prevăd achiziţii simple - maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici; pentru proiectele care prevăd constructii-montaj: maxim 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal; maxim 1.500.000 euro pentru legume în spaţii protejate (sere) şi sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic; pentru proiectele care prevăd crearea de lanţuri alimentare integrate maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici. În ceea ce priveşte fermele vegetale cu dimensiune economică de peste 500.000 SO şi ferme zootehnice cu dimensiune economică de peste 1.000.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% şi nu va depăşi: pentru proiectele care prevăd achiziţii simple - maxim 500.000 euro; pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj - maxim 1.000.000 euro - pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro - pentru legume în spaţii protejate (sere) şi sectorul zootehnic;    pentru proiectele care prevăd crearea de lanţuri alimentare integrate - maxim 2.000.000 euro. Nu în ultimul rând, pentru cooperative şi grupuri de producători sprijinul va fi 50% fără a depăşi maxim 2.000.000 euro indiferent de tipul investiţiei.