Potrivit proiectului care modifică HG 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” perioada de depunere a cererilor pentru anul 2019 se prelungește până la data de 21 octombrie 2019.

Ministerul Agriculturii anunță crescătorii de ovine că a prelungit termenul pentru solicitarea unui ajutor de minimis de care beneficiază aceștia. MADR modifică hotărârea Guvernului printr-un proiect de act normativ.

Este vorba despre ajutorul de minimis pentru lâna oilor, 2 lei pe kilogramul de lână comercializată. Astfel, potrivit proiectului care modifică HG 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii” perioada de cerere pentru anul 2019 se prelungește până la data de 21 octombrie 2019. Ajutorul, se mai arată în proiect, li se va achita oierilor într-o singură tranșă, iar pentru obținerea sprijinului, până la data de 1 noiembrie 2019 inclusiv, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii şi verificaţi au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinute.

Programul de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii în țara noastră trebuie să asigure, atât creșterea numerică a efectivelor de ovine, precum şi o eficiență economică în realizarea şi valorificarea produselor obținute de la acestea. Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmărește menținerea activității de creștere a ovinelor, stabilizarea veniturilor și evitarea depopulării satelor. Totodată, această schemă de minimis conduce la diversificarea producțiilor obținute în sectorul de creștere a ovinelor prin valorificarea lânii. Ținând cont că pentru obținerea acestui de ajutor de minimis, crescătorii trebuie să facă dovada comercializării cantităţii de lână, precum și faptul că după începerea implementării schemei de ajutor de minimis, centrele de colectare a lânii și unităților de procesare a lânii au devenit interesate de achiziția acestor cantități, este necesar să se prelungească perioada de valorificare a lânii și cea pentru depunerea documentelor aferente. Având în vedere modificările și completările succesive ale hotărârii Guvernului nr.500/2017, sunt necesare unele corelări între normele reglementate și trimiterile la acestea. Astfel, actul normativ reglementează prelungirea perioadei de cerere pentru anul 2019, până la data de 21 octombrie 2019, inclusiv, se arată în Nota de fundamentare la proiectul de act normativ.