Programul de susținere, resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis pentru cultivarea usturoiului este, în acest an, de maximum 15 milioane de lei.

Guvernul a aprobat programul de susţinere a producţiei de usturoi, iar finanţarea totală disponibilă pentru această măsură de sprijin se ridică la suma de 15 milioane de lei, a anunţat Ministerul Agriculturii. “În şedinţa Guvernului din data de 15 aprilie 2021 a fost aprobată o Hotărâre care modifică şi completează Hotărârea nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi” precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia”, se menţionează în comunicatul ministerului. Potrivit programului, în anul 2021, valoarea ajutorului de minimis care se acordă cultivatorilor de usturoi este de maximum 14.617,5 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 3.000 euro/ha, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 2020. Cât priveşte valorificarea producţiei, aceasta se va realiza între 15 iunie şi 22 noiembrie, documentele justificative ale comercializării producţiei putând fi depuse până la data de 29 noiembrie. MADR precizează că în actul normativ “se reformuleaza unele dispoziţii pentru o mai mare claritate, în acord cu prevederile Regulamentului de minimis în sectorul agricol şi cele ale legislaţiei naţionale”. Potrivit prevederilor legale, pentru a fi consideraţi eligibili în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, producătorii agricoli trebuie să deţină o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3.000 mp şi să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/10 mp. În situaţia în care, după centralizarea tuturor situaţiilor privind sumele necesare reprezentând ajutor de minimis, se constată depăşirea sumei maxime prevăzută pentru această subvenție, valoarea ajutorului de minimis care se acordă per beneficiar se reduce proporţional în vederea încadrării în bugetul alocat Ministerului Agriculturii pe anul în curs. Programul de susţinere a producţiei de usturoi se desfăşoară pe o perioada de trei ani, respectiv 2019 - 2021. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii reiese că numărul beneficiarilor a crescut de trei ori în anul 2020 faţă de 2019, de la 341 la 1.096, în timp ce suprafaţa plantată în cadrul programului a înregistrat o creştere de aproape patru ori, de la 360 hectare, la 1.325 hectare. Această măsură are rolul de a corecta declinul producţiei de usturoi din România care, din 2010 şi până în 2020 a scăzut cu peste 30%, ajungând de la 67.000 de tone la doar 44.000 de tone. Potrivit MADR, în anul 2017, România a importat 6.095 de tone de usturoi, în 2018 - 6.641 tone, însă în 2019 cantitatea importată a scăzut la 4.772 tone, în timp ce în primele 9 luni din 2020 s-au consemnat importuri totale de usturoi de 4.585 tone.