Datele introduse vor avea caracter confidențial, iar verificarea corectitudinii informațiilor introduse va fi realizată de către persoane împuternicite de către MADR și MFP, conform competențelor legale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va implementa o platformă de baze de date, actualizată periodic, dedicată centralizării stocurilor de produse agroalimentare deținute de producători, depozitari, procesatori și comercianți. Potrivit Notei de fundamentare a OUG, ”lipsa unor informații privind cantitățile de produse agricole și alimentare existente pe teritoriul României ar putea conduce la un dezechilibru între cerere și ofertă”. Proiectul de Ordonanță de Urgență prevede gestionarea centralizată de către MADR a datelor disponibile în prezent la diferite instituții publice și private, prin intermediul unei platforme online, pe baza raportărilor realizate lunar de către producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii și comercianții care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în domeniul agriculturii și industriei alimentare. Prevederile legale stabilesc că evidența stocurilor va fi raportată până pe data de 15 ale fiecărei luni pentru datele valabile pentru ultima zi a lunii precedente și se aplică pentru următoarele categorii de produse: legume-fructe;  cereale şi produse pe bază de cereale; semințe de oleaginoase şi produse pe bază de oleaginoase; leguminoase furajere; semințe certificate: cereale, orez, oleaginoase și proteaginoase; carne şi produse din carne, cu termen de valabilitate mai mare de 10 zile, inclusiv conserve din carne şi mixte; lapte şi produse din lapte; produse de morărit şi panificație; produse prelucrate, procesate, conservate din legume-fructe; grăsimi şi uleiuri; apă, inclusiv apă minerală naturală, apă de izvor şi toate celelalte ape îmbuteliate sau ambalate; orez; plante aromatice, sare şi condimente; ceaiuri; zahăr; miere; drojdie. Nu au obligația raportării comercianții care dețin suprafețe de comercializare mai mici de 400 de mp, comercianții ambulanți, comercianții care desfășoară activități de alimentație publică sau care desfășoară activități de comercializare în zone publice. De asemenea, obligația raportării nu se aplică producătorilor care dețin în stoc, în ultima zi a lunii, cantități de până la: 10 000 kg - legume, inclusiv cartofi; 10 000 kg - fructe; 25 000 kg - cereale; 20 000 kg - seminţe de oleaginoase; 10 000 kg - leguminoase furajere; 300 kg - plante aromatice; 50 kg - miere. Metodologia de raportare, colectare, centralizare și prelucrare a datelor privind stocurile, precum și operaționalizarea platformei vor fi stabilite prin ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Potrivit oficialilor MADR, România are suficiente stocuri de alimente și produce suficient pentru asigurarea consumului intern al populației, însă este necesară o monitorizare centralizată a cantităților de produse agricole și alimentare disponibile pentru reducerea riscurilor care pot apărea în domeniul securității alimentare.  MADR susține că această decizie e necesară pentru ”dezvoltarea unui plan de reducere a riscurilor legate de securitatea alimentară și stabilirea unui sistem de management al crizelor privind capabilitatea de răspuns specifică sectorului agricol și al industriei alimentare”. De precizat că actul normativ aflat în prezent pe circuitul de avizare interministerială stabilește că amenzile pentru netransmiterea datelor sunt între 500.000 lei și un milion de lei.