Potrivit unui proiect lansat de MADR spre dezbatere publică, beneficiarii sprijinului de 1.200 euro/ha pentru producția de struguri de masă vor trebui să aibă completat Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor doar pentru anul de producție 2022, și nu începând cu data înființării culturii.

Ministerul Agriculturii va modifica una dintre condițiiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii ajutorului de minimis, precum și data de depunere a documentelor justificative.  Astfel, pe lângă modificarea privind completarea Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, MADR va corecta și o eroare materială din Hotărârea Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 20 iunie 2022. Concret, data limită de depunere a documentelor la direcțiile agricole va fi data de 29 noiembrie a anului de cerere, care este și data limită de valorificare a producției. Concret, potrivit poiectului MADR, HG 798/2022 se modifică după cum urmează: la articolul 5, alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: „e) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pentru anul de producție 2022 (în loc de completat începând cu data înființării culturii-n.red.) şi avizat de OFJ;". De asemenea, articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(6) Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1), potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ unde au depus cererea de înscriere în program documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, pentru anul de producție 2022 şi avizat de oficiul fitosanitar judeţean, până la 29 noiembrie inclusiv (în loc de 21 noiembrie inclusiv - n.red.) a anului de cerere." Valoarea sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 1.200 euro/ha și se plătește în lei la cursul de schimb de 4,9475 lei. Aceștia trebuie să utilizeze o suprafață cu plantații de struguri de masă, de minimum 1.000 mp și maximum 10 ha inclusiv, să obțină o producție de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha, să fie înregistrați în Registrul agricol de la primărie cu plantațiile de struguri de masă, în anul 2022, la specificația vii nobile pe rod, pentru struguri de masă, să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor și să facă dovada producției minime realizate prin documente justificative. Valorificarea producției de struguri de masă se face până la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere.