Facilităţile fiscale în domeniul agricol şi al industriei alimentare se regăsesc în Legea 135/2022, lege care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial.

Concret, se replică modelul aplicat în domeniul construcţiilor, mai precis obligaţia unui salariu minim de 3.000 lei, respectiv aplicarea unor facilităţi dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. Aceste facilităţi sunt: scutire de impozit pe venitul din salarii - 10%; scutire de CASS - 10%; reducere a CAS cu 3,75%. În ceea ce priveşte reducerea CAS, persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din domeniile respective, pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat. Opțiunea se depune în scris, la angajator, acesta reținând contribuția aferentă potrivit prevederilor legale. Condiţiile care trebuie îndeplinite sunt următoarele: angajatorii desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN: Cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe: 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; 014 - Creşterea animalelor; 015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; Cod CAEN 10 - Industria alimentară:  angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor constituiţi/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților menționate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată; veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale. Potrivit noilor prevederi legale, obligaţia majorării salariului minim intervine începând cu data de 1 ianuarie 2023 şi durează până la 31 decembrie 2028, iar facilităţile pot fi aplicate începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022, dacă condiţiile menţionate sunt îndeplinite.