De această prelungire beneficiază și contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, pentru declarația aferentă ultimului trimestru din 2021, precum și plătitorii de impozit specific pentru declarația semestrului II a anului trecut.

Declarația anuală privind impozitul pe profit aferentă anului 2021 are ca termen limită de depunere  data de 25 iunie 2022. În ceea ce privește noul Formular 101, acesta a fost modificat prin Ordinul ANAF nr. 423/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 22 martie 2022, modificarea constând în introducerea unor rânduri distincte pentru evidențierea reducerii impozitului pe profit potrivit OUG nr.153/2020, precum și a diferenței de impozit pe profit datorat, urmare a restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului, potrivit Legii nr. 296/2020. Potrivit prevederilor legale, pe perioada aplicării reducerii de impozit, termenul pentru depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit aferentă anului fiscal respectiv este maxim data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor privind anul fiscal modificat, până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat. Tododată,  conform prevederilor Legii nr. 296/2020, în situația în care un beneficiar al unei sponsorizări/burse private/mecenat restituie suma respectivă contribuabilului, potrivit legii, într-un an fiscal diferit de cel în care a fost acordată sponsorizarea/bursa privată/mecenatul, suma dedusă pentru acea sponsorizare/bursă privată sau mecenat din impozitul pe profit, în perioade fiscale precedente, în limita prevăzută de lege, se adaugă ca diferență de plată la impozitul pe profit datorat în anul restituirii sponsorizării/bursei private/mecenatului. Potrivit noului ordin ANAF, la randul 46 din Declarația 101 - se înscrie suma reprezentând reducerea impozitului pe profit, iar la rîndul 50 - se înscrie suma dedusă din impozitul pe profit, în perioadele fiscale precedente, aferentă sponsorizării/bursei private/mecenatului, în situațiile în care acestea au fost restituite, potrivit art. 25 alin. (12) din Codul fiscal. Noul formular se aplică începând cu declararea impozitului pe profit anual aferent anului fiscal 2021. Pe perioada aplicării prevederilor legale, termenele pentru depunerea declarațiilor și pentru plata impozitului sunt următoarele: pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, prin derogare de la prevederile art. 41 și 42 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declarației anuale privind impozitul pe profit și plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor, iar pentru contribuabilii care intră sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) din Codul fiscal - până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat; pentru contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor, prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, termenul pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV și plata impozitului aferent acestui trimestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor; pentru plătitorii de impozit specific unor activități, prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, cu completările ulterioare, termenul pentru depunerea declarației aferente semestrului II și plata impozitului aferent acestui semestru este până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor.