Potrivit Notei de fundamentare, au fost instituite măsuri de acordare a unor facilități fiscale de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, care vizează toți contribuabilii care au datorii restante la 31 martie 2020.

Ministerul de Finanţe a publicat la data de 10 iulie un Proiect de Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii. Astfel, Măsura 1 face referire la anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, în cazul contribuabililor care datorează la această dată atât obligații bugetare accesorii, cât și obligații bugetare principale. În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, să achite obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a acesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii. Măsura 2 prevede  anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, declarate suplimentar de debitor prin declarație rectificativă, cu scadenţă anterioară datei de 31 martie 2020 inclusiv. În această situaţie, contribuabilii care consideră că sunt erori în sumele declarate inițial pot depune declarație rectificativă prin care să declare obligațiile suplimentare și pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor declarate suplimentar dacă plătesc aceste obligații, precum și obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), depun toate declarațiile fiscale și, bineînțeles, depun cererea de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. Măsura 3 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, dacă la această dată contribuabilul datorează doar accesorii, iar obligațiile bugetare principale au fost stinse. În acest caz, pentru a beneficia de măsura anulării accesoriilor, contribuabilii trebuie să plătească obligațiile curente (cele născute după 31 martie 2020), să depună toate declarațiile fiscale și să depună cererea de anulare a acesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decăderii. Măsura 4 – Anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă ca urmare a inspecţiei fiscale sau verificării situației fiscale personale, care este în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgență.

În acest caz, contribuabilii care la data intrării în vigoare a OUG au în derulare o inspecție fiscală ori o verificare a situației fiscale personale pot beneficia de anularea accesoriilor aferente obligațiilor stabilite suplimentar de organul de control dacă plătește aceste obligații până la termenul de plată stabilit în decizia de impunere și dacă depune cererea de anulare a accesoriilor în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei, indiferent dacă acest control a fost finalizat până la 15 decembrie 2020 sau ulterior acestei date. Proiectul de ordin specifică, de asemenea, facilitățile fiscale care se acordă dar şi categoriile de obligații de plată accesorii care intră sub incidența acestuia. Totodată, în proiectul de ordin se mai prevede şi situația anulării obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea precum și în cazul persoanelor care au în derulare o eșalonare la plată.