Potrivit reglementărilor legale, la începutul fiecărui an se actualizează plafoanele şi indicatorii valabili pentru anul respectiv.

Concret, în 2020, sunt valabile: 8 plafoane fiscale 2020; Plafonul pentru încadrarea la microintreprinderi - cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. De precizat că, în baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenţi, se consideră cursul publicat în 31 decembrie 2019, mai precis 4,7793 lei/eur, prin urmare plafonul este de 4.779.300 lei; Plafonul pentru care există obligaţia înregistrării ca plătitor de TVA - cifra de afaceri: 88.500 euro. Mai precis, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire); pentru plafonul de trecere de la TVA la încasare la TVA normal, cifra de afaceri este de 2.250.000 lei. Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele şi condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 EUR (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării).

De asemenea: plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar - este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie 2019 respectiv cursul publicat la data de 30 decembrie 2019). Astfel plafonul la 2020 este de 477.850 lei; contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 EUR este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârşitul anului fiscal 2019). Cursul mediu anual pe 2019 la eur a fost 4,7452, prin urmare echivalentul in lei al plafonului este 474.520 lei. În ceea ce priveşte vânzările la distanţă, plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal este de 35.000 euro. Contravaloarea în lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5 şi, respectiv, prin reducere, cand cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei. Totodată, plafonul pentru servicii electronice pentru care se poate aplică regimul general al serviciilor este de 10.000 euro, în echivalent lei 46.337 lei. Trebuie precizat că, potrivit legii, cotele de contribuţii de asigurǎri sociale, sunt următoarele: 25% - datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale; 4% - datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă; 8% - datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă.