Ministerul Finanţelor informează contribuabilii cu privire la cele 10 plafoane fiscale care se aplică începând cu 1 ianuarie 2022, actualizate în funcţie de cursul valutar de la 31 decembrie 2021.

Cursurile avute în vedere la calculul noilor plafoane fiscale sunt: Cursul valutar publicat la 31 decembrie 2021 pentru euro: 4.9481 lei/euro; Cursul valutar valabil pentru 31 decembrie 2021 (publicat de BNR în 30 decembrie 2021): 4.9486 lei/euro; Cursul mediu anual publicat de BNR pe 2021 - 4,9204 lei/euro. Iată şi plafoanele: Microîntreprinderi. Plafonul pentru încadrarea la microîntreprinderi - venituri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. În baza unei circulare MFP valabile pentru anii precedenti se consideră cursul publicat în ultima zi a anului - deci 4.9481 lei/euro, prin urmare plafonul este de 4.948.100 lei; Plătitor de TVA.

Plafonul pentru care există obligaţia de înregistrării ca plătitor de TVA este cifra de afaceri de 88.500 euro. Mai precis, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire); TVA la încasare. Plafonul pentru a trece de la TVA la încasare la TVA normal - cifra de afaceri de 4.500.000 lei; Achiziţii intracomunitare de bunuri sub 10.000 euro fără cod special. Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele şi condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare să nu depăşească pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro. Atenţie! echivalentul în lei este 34.000 lei, conversia fiind realizată la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării;  Schimbarea perioadei fiscale a TVA. Plafonul pentru trecerea de la plătitor trimestrial de TVA la plătitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 euro. Contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2021 respectiv (publicat în 30 decembrie 2021 - 4.9486 lei/euro). Astfel plafonul la 2021 este de 494.860 lei; Trecerea de la normă la sistem real. Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro au, începând cu anul fiscal următor, obligaţia determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului in lei al sumei de 100.000 EUR este - 4,9204 lei/euro, prin urmare plafonul în lei este  492.040 lei. De asemenea: Vânzări la distanţă şi servicii electronice. Locul prestării este în România dacă în cursul anului calendaristic precedent valoarea totală, fără TVA, a serviciilor TBE şi livrărilor intracomunitare de bunuri la distanţă nu depășește plafonul de 10.000 euro în echivalent lei - 46.337 lei; Intrastat. Pentru anul 2022, pragurile valorice au rămas la fel aceleaşi ca pentru anul 2021: 900.000 lei - pentru expedieri intra-UE de bunuri şi, respectiv, 900.000 lei - pentru introduceri intra-UE de bunuri; Pragul pentru aplicarea TVA cu cotă redusă pentru livrările de locuinţe. Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv TVA, achiziţionate de persoane fizice; Obligaţia de auditare. Sunt supuse auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii: totalul activelor - 16.000.000 lei; cifra de afaceri netă - 32.000.000 lei; numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar - 50. Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute mai sus se aplică atunci când acestea depășesc limitele în două exerciții financiare consecutive.