Cele 8 plafoane fiscale actualizate în funcție de cursul valutar de la data de 31 decembrie 2019 au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2020.

Cursurile de schimb valutar avute în vedere la calculul noilor plafoane fiscale sunt următoarele: cursul valutar publicat la 31 decembrie 2019 pentru euro: 4,7793 lei/euro; cursul valutar valabil pentru 31 decembrie 2019 (publicat în 30 decembrie 2019): 4,7785 lei/euro. Cele opt plafoane fiscale în 2020 sunt următoarele: Plafonul pentru încadrarea la microintreprinderi - cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. În baza unei circulare emisă de Ministerul Finanțelor Publice valabile pentru anii precedenăți se consideră cursul publicat în data de 31.12.2019, adică de 4,7793 lei/euro. Așadar, plafonul este: 4.779.300 lei; Plafonul pentru trecerea de la neplătitor la plătitor de TVA – cifra de afaceri: 88.500 euro. Persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării (3,3817 lei/euro) și se rotunjește la următoarea mie, adică la 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire); Plafonul pentru a trece de la TVA la încasare la TVA normal – cifra de afaceri: 2.250.000 lei; Plafonul pentru achizițiile intracomunitare de bunuri pentru neplătitorii de TVA -- conform legislației fiscale în vigoare, nu sunt considerate operațiuni impozabile în România achizițiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele și condiția ca valoarea totală a acestor achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării (3,3817 lei/euro) și se rotunjește la următoarea mie; Plafonul pentru perioada fiscală TVA (luna / trimestru) – este cifra de afaceri de 100.000 euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului 2019 respectiv - publicat în 30.12.2019). Plafonul pentru 2020 este de 477.850 lei. Atenție! Plafonul trebuie verificat și pentru trecerea de la lună la trimestru și invers, de la trimestru la lună; Plafon activități independente - norme de venit - contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real (cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfârșitul anului fiscal 2019). Cursul mediu anual publicat de BNR la finalul lui 2019 este de 4,7773 lei/euro, astfel că plafonul este de 477.730 lei. Dacă în anul 2019 venitul brut anual este mai mare decat echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, respectiv echivalent in lei 477.730 lei, începând cu anul 2020, venitul net se determină îin sistem real; Plafonul pentru vânzări la distanță - plafonul de la art. 275 alin. (2) lit. a) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal este de 35.000 euro (contravaloarea în lei se stabilește pe baza cursului valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării (3,3817 lei/euro) și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, și prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5. Așadar, plafonul este de 118.000 lei.); Plafonul pentru servicii electronice - pentru care se poate aplica regimul general al serviciilor este de 10.000 euro, în echivalent lei 46.337 lei.