Schimbarea domiciliului fiscal se face cu ajutorul Formularul 050 - Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului.

Codul de procedură fiscală stipulează că, în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin domiciliu fiscal pentru persoanele juridice se înţelege sediul social sau locul unde se exercită gestiunea administrativă şi conducerea efectivă a afacerilor, în cazul în care acestea nu se realizează la sediul social declarat, respectiv adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice. În situaţia schimbării domiciliului fiscal, o primă obligaţie este depunerea cererii, care va fi însoţită de copii ale actelor de înregistrare cu menţiunea adresei unde contribuabilul doreşte să-şi stabilească noul domiciliu fiscal. Este vorba mai precis despre: certificat înregistrare menţiuni Oficiul Registrului Comerţului (ORC), certificat constatator ORC, încheiere ORC); noul cod unic de înregistrare fiscală eliberat de ORC; dovada deţinerii spaţiului; alte documente solicitate de unitatea fiscală competentă pentru determinarea corectă a situaţiei fiscale a contribuabilului. În cazul în care contribuabilul îşi schimbă domiciliul fiscal declarat anterior, Formularul 050 -Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului - se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal. Pe baza cererii de înregistrare a domiciliului fiscal organul fiscal competent eliberează certificatul de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data depunerii cererii. De precizat că, potrivit legii, domiciliul fiscal al contribuabililor este sediul acestora sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală. Declaraţia se întocmeşte în două exemplare (se poate utiliza echipament informatic pentru editare) şi se depune în termen de 30 de zile de la modificarea domiciliului fiscal. Actualizarea datelor la ANAF nu afectează certificatul digital pentru semnarea electronică a declaraţiilor. În concluzie, schimbarea domiciliului fiscal presupune şi depunerea la ANAF a declaraţiei 050 cu copii ale certificatului de menţiuni la ONRC, copii acte de spaţiu şi achiziţia unui nou registru unic de control pe noua adresă, plus preschimbare cod de TVA, dacă este cazul.