Proiectul de lege adoptat de Senatul României prevede ca mecanismul plăţii defalcate a taxei pe valoare adăugată (TVA) să fie aplicat numai opţional de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, fiind eliminată obligaţia beneficiarilor de a face plata defalcată a TVA, cu excepţia acelora care au optat la rândul lor pentru aplicarea mecanismului.

Concret, în prezent au obligaţia aplicării mecanismului plăţii defalcate a TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii: la 31 decembrie 2017 înregistrau obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei - în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei - în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei - pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu au fost achitate până la data de 31 1anuarie 2018; începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadentă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei - în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei - în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei - pentru restul contribuabililor; se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Alte persoane impozabile decât cele menţionate mai sus pot opta pentru aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA, beneficiind de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. Beneficiarii, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, cu exceptia instituţiilor publice, au obligaţia plăţii defalcate a TVA aferente achiziţiilor efectuate de la furnizorii/prestatorii care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA. De asemenea, conform art. 16 din OG 23/2017, contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor achiziţii de bunuri şi/sau servicii. De asemenea, s-a propus ca mecanismul plăţii defalcate a TVA să fie aplicat numai opţional de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, şi să fie eliminată obligaţia beneficiarilor de a face plata defalcată a TVA, cu excepţia acelora care au optat la rândul lor pentru aplicarea mecanismului. De precizat, în încheiere, că Proiectul de lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA a fost adoptat de Senat, dar pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.