Noile prevederi au fost introduse prin OUG 130/2021, o dată cu reconsiderarea tratamentului fiscal al tichetelor cadou. Veniturile din alte surse sunt reglementate la capitolul X din Codul fiscal.

Anul 2022 aduce o modificare a componentei veniturilor din alte surse prin excluderea din această categorie a tichetelor cadou acordate altor categorii de beneficiari decât propriii salariați ai angajatorilor, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate. Această modificare a fost introdusă prin OUG 130/2021, o dată cu reconsiderarea tratamentului fiscal al tichetelor cadou. Veniturile din alte surse sunt reglementate la capitolul X din Codul fiscal. În această categorie se includ, spre exemplu: câștiguri primite de la societățile de asigurări, ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părți cu ocazia tragerilor de amortizare, venituri sub forma diferențelor de preț pentru anumite bunuri, servicii și alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foști salariați, potrivit clauzelor contractului de muncă sau în baza unor legi speciale, venituri primite de persoanele fizice reprezentând onorarii din activitatea de arbitraj comercial, suma plătită unui participant la o persoană juridică, în folosul personal al acestuia, pentru bunurile sau serviciile achiziționate de la acesta, peste prețul pieței pentru astfel de bunuri ori servicii, dobânda penalizatoare plătită în condițiile nerespectării termenului de plată a dividendelor distribuite participanților, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, venituri din transferul de monedă virtuală. Din lista au fost excluse biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenței nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) și alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. De precizat legat de subiect faptul că evidența nominală trebuie să cuprindă, cel puțin, informații referitoare la numele, prenumele, codul numeric personal/numărul de identificare fiscală a beneficiarului și valoarea tichetelor acordate fiecărui beneficiar, lunar.