Actul normativ reglementează atât durata contractelor de atribuire, concesiune sau închiriere a pășunilor comunale - între 7 și 10 ani, cât şi obligația ca suprafețele să revină numai crescătorilor de animale din respectiva unitate administrativ-teritorială.

Inițiativa legislativă prevede că pentru punerea în valoare a pajișților aflate în domeniul public al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor și pentru folosirea eficientă a acestora, unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) și/sau în Sistemul de Identificare și Înregistrare a Ecvideelor (SIIE), încheie contracte de concesiune/închiriere, în condițiile legii, pentru suprafețele de pajișți disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație. Durata unui contract poate fi de minim 7 ani și maxim 10 ani, conform prevederii noii inițiative legislative. De asemenea, proiectul prevede că primăriilor pot decide să atribuie direct pășunile pentru crescătorii de animale, fără licitație, dacă aceștia au domiciul sau sediul social pe teritoriul localității respective sau sunt „membri ai colectivității locale”. Potrivit documentului aprobat de Senat, „Unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE și/sau în SHE, membri ai colectivității locale sau care au domiciliul sau sediul social pe teritoriul localității respective, încheie contracte de închiriere prin atribuire directă, în condițiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafețele de pajișți disponibile, proporțional cu efectivele de animale deținute în exploatație, pe o perioada cuprinsă între 7 și 10 ani”. În ceea ce priveşte suprafețele de pajiști rămase nealocate, acestea se atribuie crescătorilor de animale persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor și/sau în SHE. ”Asociațiile crescătorilor locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localității respective care solicită încheierea de contracte de închiriere pentru pajișțile aflate în domeniul privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor depun un tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un număr de animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor și/sau în SHE care asigura încărcătură minimă, conform prevederilor art. 10 alin. (4). Totodată, potrivit documentului, “Crescătorii de animale, persoane fizice, care au animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE) și/sau în SIIE/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE și/sau în SHE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform clasificării statistice a activităților economice în Uniunea Europeană pentru producția vegetală și animală, care depune legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an”.