iMediu este platforma prin intermediul căreia firmele din Crișana pot face registrul de evidență a gestiunii deșeurilor. După cum indică legislația intrată în vigoare în anul 2011, toate firmele sunt obligate să să predea deșeurile unui operator autorizat, să întocmească o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de valorificare/eliminare a deșeurilor generate pe amplasament și să o raporteze în fiecare an pe suport hârtie și în aplicația online SIM în formatul solicitat de Agenția pentru Protecția Mediului.

Platforma iMediu este un ajutor de care firmele din Crișana cu siguranță au nevoie. Acesta nu face decât să simplifice modalitatea de respectare a acestei legi, oferind companiilor soluții online mult mai rapide și simple. Avantajele celor care folosesc această platforma sunt economisirea timpului și reducerea responsabilităților.

Cine poate beneficia de acest servicii? E bine de știut că pentru a avea acces la serviciile oferite de iMediu, este nevoie de un crearea unui cont și de un abonament lunar. Abonamentele pot fi de bază, de bază plus consultant dedicat, de bază plus consultant dedicat și întocmirea declarațiilor referitoare la ambalaje.

Tipurile de deșeuri declarate pot varia. Platforma iMediu oferă servicii de mediu pentru orice tip de deșeu. Așadar, indiferent de domeniul de activitate, firmele din Crișana pot apela la serviciile acestei platforme.

Trebuie urmați doar trei pași simpli:

  1. Crearea unui cont pe platformă;

  2. Declararea deșeurilor în fiecare lună;

  3. Emiterea documentelor.

Principalele servicii pe care iMediu le oferă sunt: întocmirea registrelor de evidență a deșeurilor, întocmirea și depunerea declarațiilor la Administrația Fondului pentru Mediu, întocmirea raportărilor, depunerea acestora la Agențiile de Protecția Mediului, elaborarea chestionarelor statistice și înregistrarea în Sistemul Integrat de Mediu și raportarea în aplicație SIM la termenul stabilit. Astfel, experiența și profesionalismul specialiștilor platformei iMediu garantează utilizatorilor evitarea sancțiunilor la controlul de mediu, indiferent de tipurile deșeurilor declarate. Totul prin doar câteva click-uri!

Primul pas și cel mai important este înregistrarea pe platformă, mai precis crearea unui cont. Apoi, declararea cantităților de deșeuri. După aceea, iMediu poate începe demersurile pentru a întocmi documentele de mediu pentru respectarea legislației în vigoare care vor fi prezentate în cazul controalelor, respectiv pentru a ajuta firmele din Crișana să scape de grija acestei responsabilități.

Al doilea pas este reprezentat de întocmirea registrelor de evidență a gestiunii deșeurilor, apoi identificarea obligațiilor de plată la Fondul pentru Mediu, care sunt întocmite lunar și depuse în termenele legale.

Al treilea pas poate include întocmirea raportărilor lunare, semestriale sau anuale și transmiterea lor în timp util către APM, ANPM, AFM, DSV.

În ultimul pas, sunt elaborate chestionarele statistice privind generarea și gestionarea deșeurilor și raportarea lor către autoritățile competente de protecție a mediului atât pe suport hârtie, cât și online în aplicatia Agenției Naționale pentru Protecția Mediului – denumită SIM (Sistemul Integrat de Mediu).

Pentru ca platforma să ofere servicii complete, utilizatorii au posibilitatea descărcării documentelor necesare din contul de client.

Câte dintre tipurile de afaceri cu care platforma iMediu a interacționat până acum sunt:

  • Service-uri auto;

  • Tipografii;

  • Unități medicale;

  • Farmacii;

  • Restaurante și fast-food;

  • Comerț și distribuție.

Așadar, iMediu este platforma care devine un ajutor de nădejde pentru firmele din Crișana ce își propun să scape de grija controlului de mediu și să îndeplinească obligațiile impuse de legislația în vigoare. Mai mult decât atât, totul se află la doar câteva click-uri distanță!