Ministerul Finanțelor a lansat în consultare publică un proiect de Ordonanță privind modificarea și completarea OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Potrivit Notei de fundamentare, MF propune şi ajustarea taxelor din acest domeniu, astfel încât cuantumurile propuse să reflecte noile realități economice și sociale, pentru asigurarea unui raport echilibrat între necesitățile de ordin bugetar și protecția persoanelor care participă la jocurile de noroc. Propunerea de modificare a legislației care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc reflectă intenția legiuitorului de asigurare de fonduri la bugetul de stat, colectarea veniturilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse, autorizarea tuturor operatorilor de jocuri de noroc, cu respectarea riguroasă a prevederilor legale în vigoare, încadrarea din punct de vedere al legislației jocurilor de noroc, a activității desfășurate sau propuse a fi desfășurată de către un operator, în categoriile de jocuri de noroc prevăzute de lege, prevenirea desfășurării de activități de către operatorii de jocuri de noroc fără autorizații și, nu în ultimul rând, creșterea nivelului de încredere a populației în instituțiile statului. De asemenea, MF precizează că se impune ca măsură eliminarea unor prevederi potrivit cărora operatorii sancționați contravențional au posibilitatea de a plăti jumătate din minimul sancțiunii stabilite de lege în termen de 15 zile și eliminarea posibilității aplicării sancțiunii cu avertisment, precum şi introducerea unei taxe de publicitate, atât din considerente de ordin bugetar, cât şi în vederea limitării publicității agresive pentru promovarea jocurilor de noroc.

În ceea ce privește termenul de plată a contribuției anuale, acesta este: pentru primul an de licență - în termen de 10 zile de la data aprobării documentației; pentru anii următori - până la 25 ianuarie a fiecărui an. Potrivit noului alineatul (6^1) al art. 10, „în situația încetării valabilității licenței, din orice motive, pentru anul de licență în care survine situația de fapt care are ca efect încetarea valabilității acesteia, contribuția anuală prevăzută la alin. (4) se datorează integral”. De asemenea, tot la alin.(6) menționat, textul lit.i) a fost completat cu precizări privind jocurile tip slot machine, care fuseseră omise anterior.

Oficialii Ministerului de Finanţe nmai precizează că, pentru restul anului 2022, precum și anul 2023 se estimează ca veninurile colectate la bugetul de stat să crească cu suma de 530,4 milioane lei, exclusiv veniturile din amenzi contravenționale.