Guvernul intenţionează să lanseze, până la data de 25 august, apelurile de proiecte prin care microîntreprinderile, firmele mici și mijlocii (IMM), dar și persoanele fizice autorizate (PFA) vor putea obține fonduri europene cuprinse între 2.000 şi 200.000 de euro, în funcție de mai multe criterii.

Proiectul de ordonanță de urgență pentru acordarea de sprijin din fonduri europene pentru capital de lucru și investiții destinate IMM-urilor în contextul crizei COVID-19 prevede un mecanism complex de finanțare, care implică două ministere, un serviciu special central, precum și băncile comerciale din piață. Concret, banii vor fi atrași de la Comisia Eurpeană de către Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020. Instituțiile care vor implementa însă cele 3 scheme de granturi sunt Ministerul Economiei, Agenția pentru IMM (AIPPIMM) din subordinea sa, precum și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). De asemenea, Ministerul Economiei va semna convenții de colaborare cu băncile partenere pentru derularea operațiunilor de plăți către beneficiarii granturilor. Proiectul prevede că vor exista 3 categorii de fonduri care se vor acorda: microgrant în sumă forfetară; fonduri nerambursabile pentru asigurarea capitalului de lucru, în sumă forfetară sub formă de procent din cifra de afaceri a firmei beneficiare; fonduri nerambursabile pentru investiții în extinderea/ reabilitarea/modernizarea capacităților de producție (inclusiv pentru achiziționarea de terenuri). În ceea ce priveşte microgranturile pentru firme și PFA, acestea se vor da sub formă de sumă forfetară în valoare de 2.000 de euro fiecare. Bugetul total disponbil va fi de 100 de milioane de euro, din care 85% de la UE și restul de la bugetul de stat. Beneficiarii vor fi IMM-uri care nu au angajați, precum și PFA care activează ca medici, artiști, în mass-media, care nu au salariați. Granturile de capital de lucru (între 2.000 - 150.000 euro) vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare. Categoriile de ajutoare vor fi următoarele: firmele cu cifra de afaceri de 5.000 – 13.500 euro vor primi granturi de 2.000 euro;  firmele cu cifra de afaceri de 13.501 - 1.000.000 euro vor primi granturi la valoarea de 15% din cifra de afaceri, dar nu mai mari de 150.000 euro fiecare; firmele cu cifra de afaceri peste 1 milion de euro vor putea primi granturi în sumă fixă de 150.000 euro. Pentru a lua granturile de capital de lucru, firmele beneficiare trebuie să aibă și ele o contribuție proprie de minimum 15% din valoare, separat.

Pentru granturile de capital de lucru, va fi disponibil un buget total de 350 milioane euro, din care 265 de milioane de euro de la UE, 42,5 milioane de euro de la bugetul de stat și încă 42,5 milioane de euro de la beneficiari. Domeniile vizate vizate vor fi: restaurante, hoteluri, cafenele (HORECA), servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, domeniul editurilor/ librăriilor/ bibliotecilor și al organizărilor de evenimente. Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM şi vor fi cuprinse între 50.000 euro și 200.000 euro. Firma beneficiară va trebui să vină și ea cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15%. Bugetul total va fi de 550 milioane de euro din care: 41,87 milioane euro de la UE, 62,38 milioane euro de la bugetul de stat și aproape 71,75 milioane euro contribuția proprie a beneficiarilor. Data lansării apelurilor de proiecte va fi stabilită de Autoritatea de management POC, din subordinea Ministerului Fondurilor Europene, dar nu va depăși 25 august 2020, dată care se mai poate, teoretic, schimba.