Orădenii care își achită integral până la data de 30 noiembrie 2023 toate obligațiile fiscale principale restante vor putea fi scutiți de majorările de întârziere aferente.

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local nr. 206/2023, sunt scutite de la plata majorărilor de întârziere persoanele fizice care achită integral obligațiile principale și depun cererea până la data de 30 noiembrie 2023. Majorările trebuie să fie în sumă egală sau mai mare de 100 de lei.

Pentru a beneficia de această reducere, cetățenii au de parcurs următorii pași:

Pasul 1. Obțineți informații la zi privind obligațiile de plată datorate bugetului local: fie consultând Ghișeul online (Primăria Oradea pe site-ul www.oradea.ro. Accesul pe platformă poate fi realizat fără autentificare, strict pe baza CNP. În cazul proprietăților deținute în comun, trebuie avută în vedere consultarea pe platformă și pentru CNP-ul coproprietarului/coproprietarilor), fie la ghișeele de casierie/impunere din cadrul Primăriei Oradea (orar luni - joi între orele 8.00-18.00, vineri, între orele 8.00-15.00).

Pasul 2. Achitați până cel târziu în data de 30 noiembrie 2023 suma reprezentând obligațiile principale de plată (debit și/sau rămășită din anii anteriori), fără majorările/penalitățile aferente.

Pasul 3. Completați și transmiteți până cel târziu la 30 noiembrie 2023, Cererea de anulare a accesoriilor (majorări și/sau penalități) (cererea este disponibilă accesând linkul https://www.oradea.ro/fisiere/module_fisiere/8739/Cerere%20scutire%20majorari%20HCL%20206_2023.docx). Depuneți cererea la ghișeele Primăriei Oradea, online la adresa primarie@oradea.ro sau prin corespondență pe adresa Primăria Oradea, Piața Unirii nr. 1.

Ulterior prelucrării cererilor, solicitanții vor primi prin corespondență (email/adresă) dovada scutirii majorărilor de întârziere sau respingerii solicitării în cazul în care solicitantul nu este eligibil conform prevederilor legale.

După aprobarea HCL nr. 206 din martie 2023, primăria a notificat toate persoanele cu restanțe care aveau majorări mai mari de 100 lei.

„Până în prezent au plătit și depus cerere pentru scutirea de majorări de întârziere un număr de 163 persoane fizice, suma totală plătită fiind de 927.922 lei, iar majorările scutite au fost în sumă de 177.125 lei. După scadența a doua a impozitelor pentru anul 2023, adică după data de 2 octombrie 2023, Direcția Economică va revizui posibilii beneficiari ai măsurii de scutire în vederea notificării lor”, a precizat Eduard Florea, directorul executiv al Direcției Economice din Primăria Oradea.

Mai multe detalii se pot obține consultând platforma online Ghișeul Online sau prin prezentare la Primărie – Serviciul Executare Silită, camera 4 parter, unde cei interesați pot discuta cu funcționarii zonei în care domiciliază.