Fermierii cu vârsta de până la 40 ani au posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile de până la 50.000 euro prin intermediul Submăsurii 6.1 – „Instalarea tinerilor fermieri”, din cadrul PNDR 2020.

Potrivit Ghidului solicitantului, pentru această Submăsură pragul minim este de 25 de puncte şi reprezintă punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare. Cererile de finanţare care au punctajul estimat (evaluare/pre - scoring) mai mic decât pragul de calitate lunar nu pot fi depuse în luna respectivă, ci în luna aferentă pragului de calitate în care acestea se încadrează. Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie: principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic (bovine, apicultură, ovine şi caprine) şi vegetal (legumicultură, inclusiv producere de material săditor, pomicultură şi producere de sămânţă). Concret, în sectorul vegetal: legumicultură (se referă atât la legumele în câmp, cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv producere de material săditor/sămânţă de legume – 30 puncte; producere de sămânţă /material săditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole – exceptând cele pentru legumicultură – 25 puncte; pomicultură, exceptând pepinierele pomicole – 20 puncte. Pentru sectorul zootehnic: bovine (sunt incluse şi bubalinele) – 30 puncte; apicultura – 25 puncte; ovine şi caprine - 20 puncte. Un alt principoiul este cel al comasării exploataţiilor având în vedere numărul exploataţiilor preluate integral: solicitantul preia integral minim trei exploataţii agricole - 15 puncte; solicitantul preia integral două exploatatii agricole - 10 puncte; solicitantul preia integral cel puţin o exploataţie agricolă - 5 puncte. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol viyeayă următoarele aspecte: solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol - 25 puncte; solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol - 20 puncte; formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin studii/curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională – 10 puncte. Principiul potenţialului agricol vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate:  proiectul este implementat intr-o zonă cu potenţial ridicat - 25; într-o zonă cu potenţial mediu – 20. Principiul raselor/soiurilor autohtone: solicitantul îşi propune prin proiect sau demonstrează că detine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra/dezvolta nucleul de rase, respectiv soiuri autohtone pe toata durata de implementare ţi monitorizare a proiectului – 5 puncte. Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de Afaceri şi pentru care a primit punctaj la selecţie devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului şi pe toată perioada Contractului de Finanţare. Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/cinci ani (cinci ani - doar pentru sectorul pomicol) si este de: 50.000 de euro pentru exploataţiile între 30.000 S.O. şi 50.000 SO sau 40.000 de euro pentru exploataţiile între 12.000 S.O. şi 29.999 SO.