Obiectivul principal al schemei prevăzute de Ordinul nr. 20.953/2022 îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea competențelor în rândul angajaților, cu aplicabilitate în tehnologiile emergente.

Întreprinderile mici și mijlocii care doresc să își îmbunătățească competențele în rândul angajaților vor putea accesa o schemă de ajutor, finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți”, asociată Planului național de redresare și reziliență al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiția 19. În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar sub formă de granturi IMM-urilor care activează în toate sectoarele, atât timp cât îndeplinesc și respectă condițiile de eligibilitate. Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri: ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii; ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole; ajutoarelor acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari. Totodată, nu se acordă sprijin: ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate; ajutoarelor destinate activităților legate de export către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export. Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar, în corelație cu numărul de angajați instruiți, este de 17.000 de euro, dovada absolvirii cursurilor fiind diploma de absolvire a cursului. Schema de ajutor de minimis se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României (2 august 2022), până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat schemei - 34 milioane euro, echivalent în lei. Pentru conversia în euro, în cadrul acestei scheme de ajutor se va utiliza cursul de schimb InforEuro. Numărul maxim estimat al întreprinderilor beneficiare este de 2.200.