Bancomatele, automatele pentru bilete ori serviciile de comunicații electronice vor trebui accesibilizate din 2025.

Accesibilitatea clădirilor, transporturilor, produselor și serviciilor, inclusiv serviciile bazate pe web și a tehnologiilor informației și comunicațiilor, reprezintă o condiție prealabilă pentru participarea egală la viața comunității și pentru o viață independentă - se menționează în comunicatul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS). Conform Directivei (UE) 2019/882 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, cererea de produse și servicii accesibile este ridicată și se preconizează că numărul de persoane cu dizabilități va crește semnificativ. Astfel, în opinia oficialilor MMSS, transpunerea Directivei UE în legislația românească va asigura buna funcționare a pieței interne, pentru a pune capăt fragmentării pieței de produse și servicii accesibile, pentru a crea economii de scară, pentru a facilita comerțul transfrontalier și mobilitatea, dar și pentru a ajuta operatorii economici să își concentreze resursele asupra inovării, în loc să utilizeze aceste resurse pentru acoperirea cheltuielilor generate de legislația fragmentată din Uniune.

Astfel, potrivit actului normativ aprobat de Guvern, trebuie reglementate următoarele produse introduse pe piață după 28 iunie 2025: sisteme hardware de uz general destinate consumatorilor și sisteme de operare pentru aceste sisteme hardware; echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru servicii de comunicații electronice; echipamente terminale destinate consumatorilor dotate cu capacități informatice interactive, utilizate pentru accesul la serviciile mass-media audiovizuale; e-readere; terminale de plată pentru autoservire. Totodată, vor trebui asigurate condiții de accesibilitate următoarelor terminale pentru autoservire destinate furnizării de servicii, introduse pe piață după 28 iunie 2025: bancomate; automate pentru bilete; automate de check-in; terminale pentru autoservire interactive care furnizează informații, exceptând terminalele instalate drept componente integrate ale vehiculelor, aeronavelor, navelor sau materialului rulant. În ceea ce privește serviciile furnizate consumatorilor, vor trebui accesibilizate, după 28 iunie 2025, următoarele: serviciile de comunicații electronice, cu excepția serviciilor de transmitere utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive (machine-to-machine); serviciile care oferă acces la servicii mass-media audiovizuale; serviciile bancare destinate consumatorilor; cărțile electronice și software dedicat; serviciile de comerț electronic. În ceea ce priveşte contractele de furnizare de servicii convenite înainte de 28 iunie 2025, acestea vor rămâne valabile fără modificări până la expirare, dar nu mai mult de cinci ani de la respectiva dată.