Ministerul Agriculturii a publicat recent, pe propriul site, Proiectul de lege care stabileşte valoarea sprijinului financiar oferit crescătorilor de albine prin Programul Naţional Apicol 2017-2019.

Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, alocat pentru Programul Naţional Apicol (PNA) pentru perioada 2017-2019, este de 48.576.902,06 lei, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 4133 din 5 iulie 2016 de aprobare a programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită după cum urmează: pentru anul 2017 -  16.192.302,19 lei; pentru anul 2018 - 16.192.311,23 lei; pentru anul 2019 - 16.192.288,64 lei.  Scopul PNA pentru perioada 2017-2019  este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru achiziţionarea de: maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox, de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de mătci, şi/sau familii de albine, de cutii în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral. Prin cutie se întelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar şi pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producţie. Beneficiarii Programului sunt apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; cooperativele agricole recunoscute, conform legislaţiei în vigoare numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori. Comisia Europeana participă la finanţarea acţiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acţiune accesata, excluzând TVA.

Exerciţiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an pâna la data de 15 octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 octombrie a anului în curs până la data de 31 august a anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiului financiar. Contribuţia Uniunii Europene la Programul de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole este aprobata prin Decizia Comisiei Europene nr. 4133 din 5 iulie 2016, faptul generator al cursului de schimb stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro. Cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 40 din acelaşi Regulament, la valoarea de 4,5170 lei, pentru platile aferente anului 2017.