Conform unei propuneri de Ordonanță de Urgență inițiate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri vor fi suportate de la buget, printre altele, cheltuieli privind participarea la târguri şi expoziţii, pentru organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate.  

Concret, se vor suporta de la bugetul de stat cheltuieli pentru participarea la târguri şi expoziţii internaţionale: 100% (în creștere de la 50% față de prevederile de până acum) din cheltuielile, spre exemplu, pentru: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea și actualizarea brandului de export național și/sau sectorial, închirierea, construirea inclusiv elaborarea proiectului de execuţie a standului, şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, taxele obligatorii, utilitățile, transportul materialelor aferente construirii şi/sau amenajării spaţiului expoziţional, cheltuielile generale pe perioada de desfăşurare a acţiunilor promoţionale, cheltuieli cu realizarea de materiale multimedia, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al acţiunii etc. De asemenea, vor mai fi suportate de la buget şi cheltuielile pentru organizarea de misiuni economice şi acţiuni de promovare a exportului în străinătate: 50% din baremele de cazare stabilite pentru instituţiile publice - pentru un participant de la fiecare firmă; 50% din cheltuielile de transport - pentru un participant de la fiecare firmă la nivelul baremului contractat cu societatea organizatoare; 100% (în creștere de la 50%) din cheltuielile privind transportul în interiorul ţării/țărilor de destinaţie: pentru persoanele care participă la acţiunile respective, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea patronatului de ramură sau a asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, cheltuielile pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, taxele obligatorii, cheltuielile de reprezentare şi protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea, cheltuielile pentru transportul şi asigurarea mostrelor, cu realizarea de materiale multimedia, cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare. Nu în ultimul rând, prin program, se vor mai acorda fonduri şi pentru realizarea de studii de piaţă cu suportarea a 100% (în creștere de la 50%) din cheltuielile aferente. Reamintim că, prin bugetul de stat pe anul 2019, programul de Stimularea exporturilor are prevăzute credite de angajament de 70 de miloane de lei pentru sesiunea din anul 2019. De asemenea, bugetul pe 2019 prevede 50 de milioane de lei, credite de plată, pentru deconturi pe anul trecut. Precizăm, în încheiere, că noul proiect de OUG pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat are însă nevoie să fie aprobat de Guvern. Pentru a intra în vigoare, trebuie să înceapă sesiunea parlamentară, programată din septembrie.