Fermierii care, prin moștenire, primesc dreptul la plată de la un fermier care a participat la schema pentru micii fermieri sunt eligibili dacă îndeplinesc cerințele legale și dacă moștenesc toate drepturile la plată deținute de fermierul de la care primesc suprafaţa.

Potrivit Art. 64 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr.1307/2013, cu modificările și completările ulterioare, drepturile la plată deținute de fermierii care participă la schema pentru micii fermieri nu sunt transferabile decât în cazul moștenirii. Reamintim că accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri s-a făcut numai în anul 2015, pentru o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii ani, ulteriori anului depunerii cererii unice de plată. Pentru fermierii care participă la schema de mici fermieri se recomandă să se menţină parcelele utilizate şi nesolicitate la plată (TAn, PPn, CPn) declarate în campania anterioară, în special pentru acei fermieri care pot atinge plafonul maxim de 1.250 euro şi pot opta pentru ieşirea din schemă. În cazul efectivelor de animale, plata se calculează în funcţie de schema de plată şi numărul de animale eligibile pentru care se solicită plata în anul de cerere. Fermierii incluşi în schema pentru micii fermieri pentru care, într-un an ulterior anului 2015, cuantumul plăţilor directe depăşeşte 1250 euro, sunt notificaţi de APIA privind excluderea din schema pentru micii fermieri. Fermierii pot opta pentru rămânerea în schema pentru micii fermieri, cu informarea APIA, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării. Fermierul care s-a retras din schema simplificată pentru micii fermieri în anul 2015/anii anteriori, nu mai are posibilitatea de a accesa schema în anul 2019. Prin excepţie, intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri în perioada 2016 - 2019 se poate face prin moştenire. Fermierii care intră în schema simplificată pentru micii fermieri prin mostenire în anul 2019 , trebuie să facă dovada preluării schemei prin transfer de exploataţie. Moștenitorii pot accesa schema simplificată pentru micii fermieri, numai dacă autorul moștenirii a accesat schema simplificată pentru micii fermierii în anul/anii anteriori. Concret, fermierii care, prin moștenire, primesc dreptul la plată de la un fermier care a participat la schema pentru micii fermieri sunt eligibili, dacă îndeplinesc cerințele pentru a beneficia de schema de plată de bază și dacă moștenesc toate drepturile la plată deținute de fermierul de la care primeşte suprafaţa. În anul 2019, fermierii care au dobândit prin moştenire suprafaţa, trebuie să prezinte la depunerea cererii unice de plată, următoarele documente doveditoare: certificatul de deces al titularului solicitant; certificat de calitate de moştenitor sau certificat de moştenitor; actul de identitate al moştenitorului; în cazul în care există mai mulţi moştenitori - declaraţie notarială prin care este împuternicit doar unul dintre moştenitori să primească sprijinul. Important! Fermierii solicitanți începând cu anul 2019, incluși prin moștenire în schema de plată pentru micii fermieri, pot opta pentru retragerea din schemă până la data de 15 iulie 2019. Fermierii care au informat APIA cu privire la retragerea lor din schema pentru micii fermieri şi fermierii care au fost excluşi din schemă, primesc în continuare celelalte plăţi solicitate. Dacă fermierii, care optează pentru Schema pentru micii fermieri solicită şi Măsurile 10, 11 sau 13, au obligația să respecte ecocondiţionalitatea pe întreaga suprafaţă a exploataţiei şi cerinţele specifice măsurilor/pachetelor respective. Nerespectare acestor condiţii poate conduce la aplicarea sancţiunilor administrative conform legislaţiei în vigoare. După cel puţin un an de participare în schemă, micii fermieri pot opta să treacă la schema simplificată pentru micii fermieri,  în condiţiile stabilite prin Măsura 6, submăsura 6.5 din PNDR 2014 - 2020.