Ministerul Agriculturii a publicat, la data de 29 noiembrie, un proiect de modificare a HG 500/2017 privind aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

Noile prevederi propun, astfel, condiţiile şi perioadele de înscriere în program şi de depunere a cererilor de plată de către crescătorii de ovine care vor să primească subvenţia de 1 leu pe kilogramul de lână vândută în anul 2019. Concret, Proiectul de act normativ prevede ca perioada de înscriere în Program pentru anul 2019 este până la data de 28 februarie 2019, inclusiv, interval de timp în care beneficiarii depun la Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, cererea de înscriere în Programul de susţinere a crescătorilor de ovine şi caprine pentru comercializarea lânii. De asemenea, perioada de cerere pentru anul 2019 este cuprinsă între data de 1 martie - 30 septembrie 2019, inclusiv. Pentru anul 2019, până la data de 1 noiembrie 2019 inclusiv, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului au obligaţia să depună la Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti documentele justificative care să ateste comercializarea, direct sau prin intermediar, a producţiei de lână obţinute. Totodată, noile reglementări legale stabilesc că, pentru acordarea sprijinului, documentele justificative trebuie să ateste că lâna a fost comercializată cel puţin la nivelul valorii sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis, respectiv 1 leu/kg. Documentele justificative care atestă vânzarea producţiei de lână, direct sau prin intermediar, sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată, direct sau prin intermediar. În cazul intermediarului, acesta trece pe fila/filele din carnetul de comercializare al crescătorului de ovine, numărul contractului încheiat cu un centru de colectare sau o unitate de procesare a lânii. În mod corespunzător, termenul până la care Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti întocmesc situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, respectiv până la data de 10 noiembrie 2019.

Reamintim că Programul de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializarea lânii în țară noastră trebuie să asigure, atât creșterea numerică a efectivelor de ovine, cât și o eficiență economică în realizarea și valorificarea acestora produselor obținute de la acestea. Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmărește eficientizarea activității sectorului de creștere a ovinelor, în sensul reducerii pierderilor crescătorilor de ovine.

De asemenea, această schemă de minimis are menirea de a stimula înființarea centrelor de colectare a lânii, crearea de noi locuri de muncă și, respectiv, stabilizarea veniturile crescătorilor de ovine.