Amenajamentele pastorale reprezintă un instrument tehnic de administrare, organizare și exploatare a pajiștilor permanente din extravilanul localităților, fiind locul de întâlnire al nevoilor de dezvoltare socio-economică a comunităților locale cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cele de conservare a unei importante părți a patrimoniului natural – pajiștile permanente.

În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Începând cu anul 2019 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. Concret, amenajamentele pastorale reprezintă o schiță completă referitoare la îngrijirea pajiștilor permanente prin intermediul cărora fermierii obțin subvenții. Producătorii agricoli încheie contracte de închiriere a pajiștilor permanente în baza cărora pot solicita subvenții, iar la rândul lor, trebuie să îngrijească aceste pajiști. Legea prevede că fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, cu excepţia lucrărilor de identificare, delimitare, determinare a caracteristicilor dendrometrice şi a soluţiilor de gospodărire a arboretelor şi a vegetaţiei forestiere aflate pe pajişti, care se finanţează de utilizatori, conform procedurii care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Prin OUG 34 şi HG 164/2013 şi prin Legea 86/2014 s-au prevăzut termene fixe pentru întocmirea amenajamentelor pastorale. Astfel, primul termen fixat a fost sfârşitul anului 2014, după care acesta a fost amânat pentru finalul următorilor ani 2015, 2016 şi 2017. Odată cu apariţia Legii 44/Ianuarie 2018, aspectele referitoare la amenajamentele pastorale au devenit tot mai concrete, pentru ca mai apoi să apară noi prevederi legislative care obligă şi responsabilizează pe toţi factorii implicaţi în rezolvarea acestei importante probleme pentru autorităţile locale şi pentru fermieri.

Iată că acum, potrivit Legii nr. 75/2019, au fost modificate prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Modificările vizează, printre aletele, asociaţiile crescătorilor locali, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localitaţii respective cu care se încheie contracte de închiriere a pășunilor prin atribuire directă și care trebuie să fie legal constituite înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului.  În ceea ce priveşte entităţile înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii, acestea au drept de preemţiune, cu condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate economică specifică domeniului respectiv.