Potrivit calendarului stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până la data de 15 octombrie 2020 se desfăşoară efectuarea controlului la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate.

Astfel, eșantionul de control extras din baza de date APIA conține un număr total de 56.493 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de plată în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, după cum urmează: pentru controlul pe teren prin metoda clasică - 12.427 fermieri; pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie - 39.988 fermieri; pentru controlul schemelor de ajutor din sectorul zootehnic - 4.078 fermieri. Suprafaţa totală controlată este de 1.576.877 ha, respectiv: pentru controlul pe teren prin metoda clasică - 994.965 ha; pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie - 581.912 ha. Eșantionul de control aferent Campaniei 2020 este mai mic cu un număr de 13.771 de fermieri față de Campania 2019. De asemenea, începând cu data de 15 octombrie 2020, fermierii pot cere adeverințe-punte pentru credite. Reamintim că APIA eliberează, până la începerea plăților în avans, adeverințe fermierilor care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA. Fermierii au posibilitatea de a solicita Agenției eliberarea adeverințelor prin mijloace electronice. De asemenea, cu acordul fermierului, APIA va transmite direct, prin mijloace electronice, instituțiilor bancare și non-bancare adeverințele eliberate.

Potrivit calendarului, din 16 octombrie 2020, începe plata avansului pentru subvențiile agricole și Sprijinul Cuplat Zootehnic pentru ovine/caprine.

Conform MADR, începând cu data de 16 octombrie 2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul umătoarelor scheme de plăţi directepe suprafață: Schema de plată unică pe suprafață (SAPS) cuantum 98,7381 euro/ha; Plata redistributivă - primul interval: 1-5 ha, inclusiv cuatum 5 euro/ha, al doilea interval peste 5 ha și până la 30 ha, inclusiv 48,1053 euro /ha; Plata pentru înverzire cuantum 57,8245 euro/ha; Plata pentru tinerii fermieri cuantum 36,6119 euro/ha. În plus este menționată și schema de Sprijin Cuplat Zootehnic (SCZ) pentru ovine/caprine, schemă ce a intrat și în anii trecuți la plata avansului. MADR mai arată că plata avansului se va încadra în procentul de maximum 70% iar acesta se poate realiza după finalizarea controalelor administrative. Sumele trebuie aprobate în ședință de Guvern și publicate în Monitorul Oficial. Totodată, trebuie precizat că data de 23 octombrie 2020 reprezintă termenul limită pentru ajutoarele plătite prin Măsura 21. Fermierii pot cere la APIA ajutoarele alocate pentru criza COVID-19, mai exact 3 scheme noi de sprijin în cadrul Măsurii 21 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor  respectiv în sectorul zootehnic - bovine, sectorul zootehnic - ovine și/sau caprine, dar și în sectorul vegetal (legume-fructe și cartofi). Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020. Ultime două termene stabilite de APIA sunt: 31 octombrie 2020 - dată până la care se poate face depunerea cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente trimestrul III 2020; 31 octombrie - termen limită de depunere a cererii de plată pentru ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în trim. III 2020.