Începutul lunii septembrie reprezintă pentru crescătorii de ovine și de caprine termen la depunerea documentele specifice pentru Sprijinul cuplat în sectorul zootehnic - Campania 2019.

Subvențiile APIA pentru speciile ovine și caprine sunt condiționate atât de câteva aspecte general, cât și de termene pe care crescătorii trebuie să le respecte pentru a încasa Sprijinul Cuplat Zootehnic pentru cele două specii. Concret, berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală până în data de 2 septembrie 2019 inclusiv. De asemenea, efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine (condiţia de eligibilitate trebuie să fie îndeplinită până la data de 2 septembrie 2019 inclusiv). Potrivit prevederilor legale, oierii trebuie sa prezinte la APIA și adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei sau adeverinţa eliberată de Oficiul pentru Zootehnie județean care se poate depune odată cu cererea unică de plată – declarația privind sectorul zootehnic sau se poate depune până în data de 2 septembrie 2019 inclusiv (Anexa nr. 9 – Partea A sau Partea B).

Reamintim ca subvenția cea mare pentru ovine și caprine, mai exact SCZ ovine/caprine se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale: solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 150 şi 500 de capete de femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția celor din UAT-urile din zona montană definită în anexa 8.2 «Lista zonelor eligibile M10, M11, M13» a PNDR 2014-2020, pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 60 și 500 de capete femele ovine şi/sau berbeci, inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA, care îndeplinesc cumulativ o serie de condiţii. Acestea sunt următoarele: animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ ovine femele şi/sau berbeci, au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare; animalele din exploataţie pentru care beneficiarul solicită SCZ ovine, au vârsta de maximum 8 ani pentru ovine femele, respectiv 6 ani pentru berbeci, la data-limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări; efectivul de animale pentru care se solicită SCZ ovine femele şi/sau berbeci trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere; animalele pentru care se solicită SCZ ovine femele şi/sau berbeci, trebuie să fie menţinute/menţinuţi până la data de 23 august 2019 inclusiv (finalul perioadei de reținere), în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionată/menţionate în cerere și/sau în exploatațiile cu cod ANSVSA deținute de solicitant și/sau în exploatațiile asociaţiilor, respectiv cooperativelor/grupurilor de producători în care animalele au fost transferate temporar pentru păşunat. Şi, important: să deţină registrul individual al exploataţiei, completat în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004. În 2018 cuantumul pentru SCZ ovine/caprine a fost de 15,9737 euro/animal.