Agenția de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA) a comunicat ieri, 13 iulie, că inspectorii instituţiei au început controlul la fața locului pentru cererile care fac parte din eșantionul de control aferent Campaniei 2022.

În cazul în care fermierul, care a depus cerere unică de plată - declarația privind sectorul zootehnic, a fost selectat pentru controlul la fața locului nu permite efectuarea controlului de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz cererea fermierului va fi respinsă de la plată pentru anul în curs chiar dacă acesta a solicitat și scheme care nu se supun controlului la fața locului. În cazurile de neîndeplinire a condiţiilor de acordare, pentru animalele cu neconformităţi se aplică sistemul se sancţiuni prevăzut de OMADR nr.262/2021 privind sistemul de sancțiuni aplicabil schemelor de plăţi directe și ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată, valoarea ajutorului tranzitoriu cuvenit pentru speciile ovine/caprine se reduce în baza unui procent (Pr) calculat prin raportarea numărului de animale cu neconformități la numărul de animale determinate, după cum urmează: în cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio reducere, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinat; în cazul în care procentul (Pr) calculat este mai mare de 3%, ajutorul se reduce astfel: cu 5% - dacă procentul (Pr) calculat este mai mic sau egal cu 10%; cu 10% - dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;  cu 15% - dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%; cu 20% - dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%; cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea ajutorului național tranzitoriu, dacă procentul (Pr) calculat este mai mare de 50%.

Valoarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cuvenit pe fiecare categorie, se reduce, în conformitate cu art.18 alin.(1), din OMADR nr. 262/2021, cu modificările şi completările ulterioare,  în baza unui procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate pentru respectiva schema. Dacă numărul de animale nedeterminate este de maximum 3, valoarea totală a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se stabileşte pe baza numărului de animale determinate, cu condiţia ca animalele nedeterminate să poată fi identificabile individual; în cazul în care numărul de animale nedeterminate este mai mare de 3, valoarea totală a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză, se reduce astfel: cu un procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate, dacă acesta nu depăşeşte 20%; cu dublul procentului calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate, dacă acesta este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30%; dacă procentul calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate depăşeşte 30%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză; dacă procentul calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. În plus, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde numărului de animale nedeterminate. Atenție! Sancţiunea suplimentară (multianuală) se recuperează în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării.