Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează crescătorii de animale că pot modifica declarația privind sectorul zootehnic din cererea unică de plată depusă anul acesta.

Astfel, potrivit legislaţiei în vigoare, fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată, sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată, sau părţi ale acesteia, numai dacă: APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la eventualele neconformităţi din cererea unică de plată; APIA/ ANZ (Agenția Națională pentru Zootehnie) nu a notificat fermierului intenţia sa de a efectua un control la faţa  locului. În cazul în care în cadrul unui control la faţa locului, a fost constatată o neconformitate, modificările sau retragerile nu sunt autorizate pentru animalele la care se referă neconformitatea. În cazul în care modificările aduse cererii unice de plată au incidenţă asupra documentelor justificative sau asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele documente sau contracte se vor actualiza în consecinţă. Din iniţiativa solicitantului. Fermierii completează şi depun la Centrele locale/ judeţene APIA următoarele formulare: Schimbarea cantităţii de lapte în cererea unică de plată - sector zootehnic  pentru schema decuplată de producție ANT bovine sector lapte M1 (al cărei model este prevăzut în Anexa 1). Prin completarea acestui formular se modifică cantitatea de lapte livrat/vândut direct în anul de cotă 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 şi/sau a cantităţii de lapte comercializată în perioada de referinţă 1 aprilie 2015 - 29 februarie 2016, 1 martie 2016 - 28 februarie 2017, 1 martie 2017 - 28 februarie 2018, 1 martie 2018 -28 februarie 2019, 1 martie 2019 - 29 februarie 2020, 1 martie 2020 - 28 februarie 2021 cu condiția ca schema ANTZ 7-L să fie solicitată în cererea inițială. Dacă această schemă nu figurează solicitată în cererea iniţială, schema se poate  adăuga prin intermediul formularului Adăugare declaraţie sector zootehnic în cererea unică de plată-M2. Termenul limită de depunere pentru modificarea cantităţii de lapte comercializate (creşterea cantităţii de lapte deja declarată, schimbarea anului de cotă de referinţă/perioadei de referinţă) este data de 31.05.2021 fără penalizări. Modificările la cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 31.05.2021 până la data limită de depunere cu penalizări (11.06.2021 inclusiv), cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere pentru cantităţile de lapte suplimentate.  În ceea ce priveşte adăugarea de informaţii în cadrul declaraţiei privind sectorul zootehnic, prin intermediul formularului de adăugare declaraţie în cerere unică de plată (M2), aceasta permite următorele operaţii:  adăugarea de exploataţii noi; adăugarea de animale noi; adăugarea unei cantitați de lapte pentru ANTZ 7-L; solicitarea de sprijin pentru ANTZ sau SCZ. Toate completările efectuate se vor justifica cu documente doveditoare specifice fiecărei scheme de plată. Important de ştiut este că animalele adăugate prin intermediul formularului M2, formular depus după data limită de depunere fără penalizări (17.05.2021) pentru schemele de plată care prevăd o perioadă de reținere, trebuie să fie înregistrate în RNE în exploatația cu cod ANSVSA cel târziu până la  data limită fără penalizari (17 mai 2021). Termenul limită pentru depunere la APIA aformularelor de tip M1, M2 este data de 31 mai 2021 inclusiv, fără aplicarea de penalizări. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai 2021 până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată (11 iunie 2021), cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2021. Formularele M1 şi M2 depuse după data de 11 iunie 2021, vor fi primite şi înregistrate, dar sunt considerate inadmisibile, solicitările adăugate/modificate fiind excluse de la plată pentru anul 2021.