Declarația unică se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță astfel: prin intermediul serviciului «Spațiul Privat Virtual» (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Administraţia Judeţeană a finanţelor Publice (AJFP) Bihor reamintește, într-un comunicat, că, prin OUG nr.69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, termenul de depunere a formularului „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice” a fost prorogat până la data de 30 iunie 2020, inclusiv. Prin același act normativ, s-a stabilit că, dacă Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificații: pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv; pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform legii se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate. „În condițiile actuale, când este foarte importantă respectarea distanțării sociale, ANAF reamintește contribuabililor că pot depune Declarația unică prin mijloace electronice de transmitere la distanță astfel: prin intermediul serviciului «Spațiul Privat Virtual» (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată”, se menționează în comunicat. ANAF precizează, totodată, că nu există obligația de a anexa, la depunerea declarației, documente doveditoare ale veniturilor. Fac excepție persoanele fizice nerezidente care obțin venituri în România, care trebuie să atașeze certificatul de rezidență fiscală. Dacă declarația se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, aceste documente se atașează în format electronic.