Transelectrica SA a semnat contractul de execuție a lucrărilor pentru finalizarea tronsonului Oradea Sud – Nădab, parte a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Oradea – Bekescsaba. Lucrările au o valoare de peste 4 milioane de lei și vor fi realizate în termen de 12 luni de către Electromontaj SA.

Proiectul Liniei Electrice Aeriene 400 kV Oradea-Bekescsaba, o investiție totală de peste 83 de milioane de lei, a fost blocat din anul 2008 din cauza unor dificultăți întâmpinate în procesul de expropriere pe tronsonul Oradea Sud – Nădab. Astfel, LEA 400 kV Oradea–Bekescsaba a fost dată în folosință doar parțial, și anume tronsonul de dublu circuit, LEA 400 kV Nădab (RO) – Bekescsaba (HU): 60 de kilometri, din care pe teritoriul României 22 de kilometri, simultan cu LEA 400 kV Arad-Nădab. Tronsonul LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab are o lungime totală de 72 km, simplu circuit A și este realizat parțial.

Punerea în funcțiune a tronsonului Oradea Sud – Nădab și astfel finalizarea LEA 400 kV Oradea - Bekescsaba contribuie la completarea inelului de 400 kV în zona de Vest, obiectiv prioritar al României, cu impact semnificativ asupra creșterii siguranței în funcționare și asupra minimizării riscurilor în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona de nord – vest a țării.

Totodată, finalizarea acestei linii va conduce duce la eliminarea unor costuri privind congestiile în zona de nord-vest, cu impact atât asupra prețului la consumatorului final de energie electrică, cât și asupra bugetului de venituri și de cheltuieli al CNTEE Transelectrica SA. La nivelul anului 2019, costurile privind congestiile în zona de nord-vest s-au ridicat la circa 1,6 milioane de lei.

Prin finalizarea LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab, va crește capacitatea de transfer în interconexiune pe direcția export cu 100 MW, iar pe direcția import cu 300 MW, ceea ce contribuie la conformarea României la obligațiile care îi revin din implementarea Regulamentelor UE. Această investiție va avea un rol semnificativ și pentru realizarea obiectivului Uniunii Europene de realizare a Pieței Unice de Energie Electrică Europeană, care are ca scop bunăstarea socială (reducerea prețului energiei electrice la consumatorul final prin creșterea concurenței și competitivității).

Compania Naționala de Transport al Energiei Transelectrica SA este operatorul de transport și de sistem din România, care gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă rețeaua de transport care cuprinde 81 stații electrice de transformare și 8.834,3 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV și 750 kV, aflate în gestiunea a opt unități teritoriale de transport.        

R.C./ Mediafax