Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, vânzările promoţionale sunt vânzările cu amanuntul, respectiv vânzările cash & carry/prestările de servicii de piaţă, care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, dar cu îndeplinirea anumitor condiţii.

Este vorba despre următoarele aspecte: să nu fie efectuate în pierdere; să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum și la servicii vândute ori, după caz, prestate în mod curent; produsele și serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunțate a vânzărilor promoționale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil. Nu sunt considerate vânzări promoționale:    acțiunile de promovare efectuate de producători; acțiunile de lansare de produse/servicii noi pe piață. Vânzările promoţionale sunt supuse unor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor stricte, atunci când consumatorii sunt anunţaţi despre o reducere de preţuri care comportă o comparaţie exprimată în cifre, cum ar fi: orice comerciant care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Prețul de referință reprezintă „cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus”. De asemenea, orice anunț cu reducere de prețuri, indiferent de forma, modul de publicitate și motivația reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor și să indice în cifre o reducere în raport cu prețurile de referință. Fac excepţie: publicitățile comparative de preț; anunțurile publicitare exclusiv literare, care nu conțin cifre; anunțurile de preț de lansare a unui nou produs pe piață; anunțurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru reduceri de prețuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare. Publicitatea prin catalog și ofertele de reducere de prețuri, lansate de comercianții care practică vânzarea prin corespondență, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiția ca această mențiune să figureze vizibil și lizibil în catalog. Metodele de prezentare indicate de legislaţia în domeniu sunt: fie prin menţionarea noului preţ lângă pretul anterior, barat; fie prin menţiunile “preţ nou”, “preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare; fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior, barat. În plus, legislaţia impune ca operatorii economici să păstreze toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea preţului de referinţă, pentru a le putea prezenta organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie. Orice anunț de reducere de prețuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu prețul de referință este considerat o formă de publicitate înșelătoare și este sancționat conform reglementărilor legale în vigoare. Produsele aflate la comercializare cu preț redus/oferte promoționale, cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilității minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează și se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă și precisă a consumatorilor. Nerespectarea acestor prevederi este considerată practică comercială incorectă și se sancționează conform reglementărilor legale în vigoare.